آخرین مطالب

اختصاصی آفتاب آبپخش(1):افتتاح دومین نمایشگاه عکس زمین های خاکی بخش آبپخش +تصاویر(1)

به گزارش آفتاب آبپخش صبح امروز با حضور مسولین وعلاقه مندان به عرصه فرهنگ وهنرو ورزش دومین نمایشگاه عکس زمین های خاکی بخش آبپخش درسالن پوریای ولی آبپخش افتتاح شد.

محمد علی درخشان افزود: این نمایشگاه ازامروز به مدت 9 شبانه روز، صبح ها از ساعت هشت صبح تا دوازده وبعد از ظهر نیز از ساعت پانزده تا نوزده میزبان علاقه مندان واهالی فرهنگ خواهد بود