آخرین مطالب

کشف 140 لیتر مشروبات الکلی درمنزل یکی از دهیاران استان

شنیده ها حاکی ست در منزل یکی از دهیاران استان بوشهر حدود140 لیتر مشروبات الکلی توسط نیروی انتظامی کشف و ضبط شده است.

به گزارش آفتاب آبپخش:به نقل از چغادک نیوز، شنیده ها حاکی ست در منزل یکی از دهیاران استان بوشهر حدود140 لیتر مشروبات الکلی توسط نیروی انتظامی کشف و ضبط شده است.

گفته می شود: این دهیار پس از کشف این مشروبات الکلی آن را متعلق به پسرش عنوان داشته است که فرزند وی جهت سیر مراحل قانونی به همراه کشفیات تحویل مقامات قضایی شده است.

با توجه به اینکه دهیار با یک واسطه برگزیده‌ی مردم روستاست تا یک روستا را اداره و نگهداری کند لازم است از افرادی استفاده شود که بتوانند خدمات بسیاری را برای آن روستا انجام دهند و نه اینکه اسم روستا را بواسطه آنچه ندانم کاری توصیف می شود لکه دار کنند، دهیار نماینده مردم در پیگیری مطالبات آنها و نماینده دولت درحوزه استحفاظی است که ضرورت بر تدبیر اصولی در انتخاب دهیار در راستای امید هر چه بیشتر به هویت بخشی یک منطقه است.

همانطور که در سطح کشوروزیر کشور، دراستان استاندار، در شهرستان فرماندار، در بخش بخشدار، در شهر شهردارمسئول اداره یک منطقه را برعهده دارد و در یک روستا نیز یک دهیار وظیفه و مسئولیت خطیر اداره آنجا را بر عهده دارد بهتر است از افرادی استفاده شود که توان اداره آن منطقه را داشته و گرایش نسبت به انحرافات ومسائل این چنینی نداشته باشند.