close
دانلود آهنگ جدید
اختصاصی آفتاب آبپخش/کارشکنی درمراسم تبدیل نمایندگی آموزش وپرورش آب پخش به اداره مستقل !
پایگاه خبری تحلیلی آفتاب آبپخش

آخرین عناوین

به گزارش آفتاب آبپخش: گروهی اقتدارگرا وانحصار طلب با کارشکنی ودلایل واهی سعی وتلاش دارند مراسم تبدیل نمایندگی آموزش وپرورش آب پخش به اداره مستقل را به تعویق بی اندازند

درحالی که قرار بود این مراسم دراوایل  هفته جاری برگزار شود این گروه به شدت به دنبال  این هستند تا از برگزاری این مراسم جلوگیری وآن را به تعویق بیندازند،و درحال رایزنی ولابی فراوان  درمرکز استان وشهرستان  تا این مراسم را درهفته دولت برگزار وازآن بهره برداری سیاسی کنند.

به گزارش آفتاب آبپخش امام جمعه آبپخش نیز در خطبه این هفته خود درهمین رابطه  تلویحا ضمن انتقاد از این موضوع بیان داشت: هدف از خدمت درنظام مقدس جمهوری اسلامی باید کسب رضایت خداوند ومردم باشد ، کاری انجام میشود وبعد این  میگوید کارمن بوده ، ودیگری میگوید من بوده ام،بعضی ها را می بینم که هیج دخالتی دراین کارنداشته اند، وبعد اظهار میکنندهمه اش کارما بوده!

منطقه آبپخش در ادوارهای  مختلف به دنبال حق خود یعنی استقرار اداره آموزش و پرورش بوده، که باریزنی فروان و تلاش های مستمربه  ثمر نشسته ،ولی گروهی به شدت  خواهان  کارشکنی و انصار طلبی دراین موضوع هستند

بخش آبپخش 4062 دانش آموز و نزدیک به 400فرهنگی دارد.