یادداشت/ آزمون و خطای شوراهای شهر در انتخاب شهرداران
پایگاه خبری تحلیلی آفتاب آبپخش

آخرین عناوین

عملکرد شوراهای بوشهر، برازجان وگناوه آن چنان که باید و شاید رضایت بخش نبوده و یکی از مصادیق بارز آن ، انتخاب شهرداران براساس سلیقه وبخشی نگری بعضی از اعضای ذی نفوذ شوراها و سپس عزل آنان به علت عدم هماهنگی ومجادله ی برخی دیگراز نمایندگان همان شورا بوده است تا آنجا که طی همین مدت کوتاه چندین سرپرست و شهردارعهده دار مدیریت شهرهای مربوطه گردیده است....

حسین حشمتی
با گذشتن 16سال از عمرشوراهای اسلامی شهر و روستا و درحالی که عمردوره ی چهارم آنها به نیمه رسیده و مردم انتظار داشتند نمایندگانشان در پارلمان های شهری، راهگشای مشکلات وعمران وآبادانی شهرهای محل سکونت آنان باشند متاسفانه اخبارمنتشره دررسانه های کشوری ومحلی حاکی از آن است که عملکرد شوراهای مورد بحث به استثنای کلان شهرتهران وچند بزرگ شهرمرکزاستان،آنچنان که باید وشاید رضایت بخش نیست که یکی از مصادیق بارز آن ، انتخاب شهرداران براساس سلیقه وبخشی نگری بعضی از اعضای ذی نفوذ شوراها و سپس عزل آنان به علت عدم هماهنگی ومجادله ی برخی دیگراز نمایندگان همان شورا بوده است تا آنجا که طی همین مدت کوتاه چندین سرپرست و شهردارعهده دار مدیریت شهرهای مربوطه گردیده وناگفته پیداست که عدم ثبات در مدیریت اجرایی شهرها، مانع بزرگی در پیشبرد اهداف و وظایف پیش بینی شده برای شوراها در قوانین موضوعه از یک سو واجرایی نشدن پروژه های عمرانی و زیرساختی برای تغییر چهره ی شهرهای متوسط از دیگر سوی بوده واز آنجایی که این اپیدمی به استان مان «بوشهر» نیز سرایت نموده است لذا عملکرد شوراهای بوشهر، برازجان وگناوه طی نیمه ی نخست دوره ی چهارم مورد نقد وبررسی قرار خواهد گرفت.
الف – بوشهر
شورای اسلامی شهر مرکز استان از این منظر که برای اولین بار4 کرسی آن به بانوان فرهیخته اختصاص یافته وهمین شاخص اعتماد شهروندان را به درایت و کفایت خانم ها نشان می دهد البته نکته ی مثبتی است اما با در نظر گرفتن این  که اعضای اغلب جوان وصفرکیلومترشورا برای کسب تجربه وانجام وظایف قانونی خویش،نیاز به زمان داشته اند وبه همین دلیل اولین شهردارانتخابی آنان گزینه ی مناسبی از آب در نیامد وگویا 20ماه زمان لازم داشت تا متوجه شوند که غلامعلی میگلی نژاد،یعنی نخستین کاندیدایی که در دوره اول رای گیری باهشت رای مخالف از گردونه ی رقابت حذف گردید،همان فرد واجد شرایط وتوانمندی بوده است که دنبالش می گشته اند !؟ اما ازشوربختی مردم شهراکنون که پس از پی بردن به خطای خویش وانتخاب اوبا اکثریت قاطع آراء به عنوان شهردار زمام امور را به دست گرفته و برای اجرای برنامه های اولویت دارخویش تقاضای افزایش اختیارات مالی نموده است بعضی از اعضا با اولین درخواست وی مخالفت نموده و با روشن کردن 6چراغ قرمز، نشان داده اند که راه برای شهردارآیده آل چندان هم هموار نیست، اگرچه با همین یک نمونه نمی توان نتیجه گرفت «سالی که نکوست از بهارش پیداست» اما می توان توجه ی اعضای محترم شورای اسلامی شهر بوشهر رابه این پند حضرت سعدی جلب نمود که: ای که «پنجاه» رفت ودرخوابی/مگراین چند روزه دریابی.
ب- برازجان
اعضای شورای اسلامی برازجان به عنوان مرکز دشتستان بزرگ که به حق داعیه ی فرمانداری ویژه را نیز یدک می کشند دچاراختلاف سلیقه وتشتُت آرا می باشند  زیرا تا همین نیمه ی نخست دوره ی چهارم چندین سرپرست وشهردار را برگزیده اند که هیچ کدامشان نتوانسته نظر موافق آنان را جلب نماید تا آنجا که آخرین شهردارانتخابی آنها در 18 فروردین 94 استعفا نموده وعطای منصب شهرداری را برلقای اعضا بخشیده است واکنون پس از مرحله ی فراخوان عمومی و گلچین نمودن 5 نفر از کاندیداهایی که برنامه های خویش را ارائه نموده اند درمرحله ی مصاحبه وانتخاب یکی ازآنان به عنوان شهردارهستند که با برگزاری چند جلسه هنوزنتوانسته اند فرد مورد نظر را انتخاب نمایند وبا توجه به این که اصحاب رسانه برای شناختن شهردارشهرشتاب دارند با اخمی شیرین آنها را ازدورخویش پراکنده ساخته اند تا با فراغ بال نسبت به انتخاب شهرداری که بتواند منویات آنان را درساختن شهری آباد و مدرن برآورده سازد اقدام نمایند، امید است این عزیزان هم نصیحت شاعرشیرین سخن خطه ی فارس را سرلوحه ی کارخویش قراردهند که فرموده: ای تهی دست رفته در بازار// ترسمت پُرنیاوری دستار// خواب نوشین وبامداد رحیل/ بازدارد پیاده را زسبیل.
ج- بندر گناوه
حکایت شهرداری این بندر توریستی- تجاری اما از گونه ای دیگر بود زیرا علاوه بر خواستگاران سرشناسی که در ظاهر داشت واعضای شورای اسلامی شهر به « کس،کسانش نمی دادند» درخفا هم بعضی از مقامات عالی رتبه ی استان مایل بودند گزینه های مورد نظر خویش را بر کرسی شهرداری بنشانند که این فرصت با سپری شدن زمان قانونی فراهم شد و در روزی که قراربود شهردار انتخاب شود،پنج نفرازاعضا ی9نفره شورا به کاندیدایی رای دادند که گفته می شد مسئول ستاد انتخاباتی یکی از نمایندگان مردم درمجلس شورای اسلامی است وحال آن که به گفته ی عضوی دیگراز اعضا،تا قبل از آن جلسه، تمایل اکثریت، برگزینه ای غیر بومی باسابقه عضویت دریکی از مناطق شهرداری تهران بزرگ  بوده است، با به هم خوردن قرارومدارقبلی،چهارنفراقلیت شورا وقتی با بد عهدی همکاران خویش مواجه شدند از امضای صورتجلسه خودداری نموده واعتراض کتبی خویش را به فرماندارشهر تسلیم نمودند ونماینده عالی رتبه دولت دراستان که گویا مترصد این وضعیت بود به محض اطلاع، درجلسه ای به صراحت اعلام داشت که از امضای حکم فردی که به گفته ی او صلاحیت وتوانایی شهردارشدن را ندارد خودداری خواهد نمود وچنین بود که اعضای کار گروه «انطباق» مستقر در فرمانداری با بررسی شکایت4عضو معترض، مصوبه ی اکثریت شورای شهر گناوه ، مبنی بر انتخاب گزینه ی مورد نظر نماینده ی مجلس، به عنوان شهرداررا مغایر با مقررات دانسته  و فرماندارضمن اعلام نتیجه ی رای کمیسیون انطباق گفت، اعضای انتخاب کننده،10روز فرصت دارند به آن رای اعتراض نمایند تا پرونده به شورای حل اختلاف استانداری فرستاده شود، اعضای شورای شهر اما برخلاف پیش بینی بعضی از محافل خبری، درنشستی فوق العاده، این بار گزینه ای علمی را به شهرداری انتخاب نمودند که از قضا مورد تائید مقامات عالیه ی شهرستان واستان قرارگرفت وحکم او در فرصت مقررامضا وطی مراسمی ابلاغ گردید وبه این ترتیب به جدالی پنهانی که می رفت به چالشی علنی تبدیل شود خاتمه داده شد، حال باید منتظر ماند ودید که این استاد دانشگاه پیام نور می تواند درکسوت شهرداری توانمند، انتظارات نمایندگان مشکل پسند مردم گناوه درمجلس محلی را برآورده سازد؟.

پیغام