آخرین مطالب

اختصاصی/مردم به دلیل اشکال در شبكه ي آب رساني خيابان آيت الله مهدوي تجمع كردند+تصاویر

به گزارش آفتاب آب پخش:معضل بي آبي امروز درست حسابي مردم آبپخش را رنج مي دهد


با وجود اينكه آب جيره بندي شد هر روز سهم يك محله مي شود ولي باز هم در محلات خيابان هايي داريم كه به قديمي بودن و فرسوده بدون شبكه آب با بالا قرار گرفتن و ديگر اشكالات موجود در شبكه ي آب رساني موجب شده كه سطح نارضايتي مردم به شدت بالا رود تا اينكه ديروز در خيابان آيت الله مهدوي مردم تجمع كردند و تا آنجا كه عده اي از مسولين شهري حضور پيدا كردند دراین میان آقاي مهندس فرخ عباسي - حسن صمصامي - بخشدار مردانلو، و ريس اداره آب آبپخش   كه در اين ميان آقاي مهندس فرخ عباسي علت نرسيدن آب به اين محلات را عدم پارتيشن بندي شبكه لوله آب داشت و پيشنهاد داد كه بايد اين شش شير آبي كه در شبكه آب شهري وجود دارد بايد با سقف ٣٠ عدد شير اضافه شود تا در موقع بحران آب شير اين محلات باز شود تا كنترل بيشتري بر بروي شبكه وجود داشته باشند٠ و ايشان اعلام كردند بحران آب جديست و مردم هم بايد بدانند همين اندك آب هم بايد به صورت مديريت شده مصرف شود٠ و در بعد بخشدار هم به آقاي مهدوي گفتند امروز به مردم اين محل آب برسان و تمام٠و جمع مردم را ترك كرده است در پايان آقاي مهدوي اعلام كردند بودجه اي درست ماست نيست جهت نسب شير اضافي در سطح شهر!!!بايد فكر اساسي به حال مردم فلك ديده اين ديار كرد