آخرین مطالب

جریان‌های سیاسی نسبت به افراطی‌گرایی هوشیار باشند

آذر منصوری فعال سیاسی اصلاح‌طلب و عضو شورای مشورتی اطلاح‌طلبان معتقد است دولت یازدهم بنا دارد همان رویکرد گفت وگو و تعامل سازنده‌ای را که با جهان داشت و به وسیله آن توانست به موفقیت و توافق هسته‌ای دست پیدا کند، در فضای داخلی کشور نیز امتداد دهد. هرچند که دکتر روحانی در این مسیر با خطر رادیکالیسم و افراطی‌گری برخی جریان‌ها مواجه خواهد شد اما می‌تواند گشایش‌های مورد تاکید عموم جامعه را تحقق بخشد.

آفتاب /سرویس سیاسی- آذر منصوری فعال سیاسی اصلاح‌طلب و عضو شورای مشورتی اطلاح‌طلبان  با بیان این که پس از 23 ماه تاکید بر مذاکرات با هدف برد-برد و رویکرد تعاملی سازنده با جامعه جهانی در نهایت طرف‌های مذاکره به این نتیجه رسیدند که نباید میز مذاکره را ترک کنند به خبرنگار «آفتاب» گفت: با گفت و گوی دو جانبه مشکلاتی که در سیاست خارجی برای کشور ما و به تبع آن برای کشورهای وابسته به وجود آمده بود با مذاکرات به توافقی منتهی شد که این توافق به اذعان همه کارشناسان توافقی برد-برد بوده است. رسیدن به این نتیجه پیچیدگی‌های خاص خود را داشت و به همین دلیل هم مذاکرات این زمان طولانی را به خود اختصاص داد. طبیعی است که امتداد این رویکرد دولت یازدهم باید در فضای داخلی هم دید شود.

وی ادامه داد‌: رویکرد دولت یازدهم توانست مشکلات به‌وجودآمده در 8 سال دولت نهم و دهم را برای ایران و جامعه جهانی حل و فصل کند. بخشی از مشکلات به وجود آمده در فضای داخلی کشور هم ناشی از نوع رویکرد و عملکرد دولتی است که با شعار مهرورزی روی کار آمد و با نوع عملکرد خود نه تنها باعث پیچیدگی در سیاست خارجی بلکه در فضای داخلی کشور شد.
منصوری با تاکید بر این که بسیاری از سو تفاهم‌هایی در فضای آرام و با گفت وگو قابل حل شدن بود به چند قطبی شدن و رو در رو قرار گرفتن جریان‌های دلسوز کشور انجامید، گفت: در دولت نهم و دهم با وجود رویکرد عدالت‌محوری  این مواجهه شدت گرفت و گره‌های جدی در سیاست داخلی ایجاد شد.
وی ادامه داد: ادامه رویکرد تعاملی و گفت وگو محور دولت یازدهم در فضای داخلی کشور می تواند گشایش هایی را که مورد انتظار جامعه و بدنه اجتماعی دولت یازدهم هست ایجاد کند و مطالباتی را که مردم از دکتر روحانی داشتند جامعه عمل بپوشد. 
این فعال سیاسی اصلاح‌طلب با بیان این که نباید افراطیون در فضایی داخلی کشور مجالی برای ارز‌اندام و رفتارهای غیرقانونی پیدا نکنند، گفت: با توجه به سیاست‌هایی که دولت یازدهم در دستور کار خود قرار داده است می‌تواند بخشی از مشکلات داخلی کشور را حل کرده و گشایش‌های مورد انتظار را در فضای داخلی کشور ایجاد کند، مشروط به این که جریان‌های سیاسی نسبت به خطر افراطی‌گرایی و رادیکالیسم که همواره یک آسیب جدی برای گشایش‌های مورد انتظار عموم جامعه بوده است، هوشیار باشند.
وی در پایان گفت: باید به نحوی رفتار نشود که رادیکالیسم و طیف افراطی ارز اندام کرده و جریان‌های سیاسی را تحت تاثیر خود قرار دهند و بخواهند در مسیری که دولت در پیش گرفته است، ممانعت ایجاد کند. به نظر می‌رسد رئیس جمهور به وعده خود برای سامان سیاست داخلی پی از توافق هسته‌ای پایبند بوده و می‌خواهد به آن‌ها جامه عمل بپوشاند.