آخرین مطالب

عبدالکریم رستگارمعاون قضایی دادگستری استان خبرداد، استقلال دادگاه عمومی آبپخش تصویب شد

به گزارش آفتاب آبپخش:عبدالکریم رستگارمعاون قضایی رئیس کل دادگستری استان بوشهر از  استقلال دادگاه عمومی آبپخش و تصویب آن خبرداد.

ایشان افزود با پیگیریهای رئیس کل دادگستری  استان بوشهر و تصویب ریاست محترم قوه قضاییه استقلال دادگاه عمومی بخش آبپخش رسما تصویب وبه  دادگستری استان بوشهر ابلاغ شد.