آخرین مطالب

خبرتکمیلی، حال بازیگرآبپخشی مصدوم حادثه تعزیه روز عاشور رضایت بخش است وبه شیراز منتقل شده.

به گزارش آفتاب آبپخش: پس از بازتاب این خبر درفضای مجازی با یک منبع مطلع خبر مصدومیت یکی از بازیگران تعزیه آبپخش را تایید کرد.

وی درگفتگویی با آفتاب آبپخش ، با ابراز نارضایی از درج نادرست این حادثه دررسانه های استان به شدت گلایه مند بود،شفیعی با بیان اینکه حتی بعضی از رسانه نام اورا نیز به اشتباهی درج کرده واصلا این حادثه درتعزیه عاشورای آبپخش نبوده .در جریان تعزیریه روز عاشورا در خارگ، "الله کرم شفیعی"  فرزند رضا،که نقش حربن یزیدبن ریاحی که هنگام جنگ با لشکر اشقیا توسط حرمله مورد هدف نیزه قرار گرفتم ، و مجروح و برای مداوا به شیراز منتقل شد. وضعیت فعلی وی رضایت بخش می باشد.

این حادثه درتعزیه عاشورای خارگ اتفاق افتاده است.