آخرین مطالب

با حضور بیش 2000دوهزارنفردرروستای چهاربرج،گزارش تصویری آفتاب آبپخش از نمایش خیمه خورشید سوخت

به گزارش آفتاب آبپخش: نمایش خورشید سوخت به نویسندگی وکارگردانی بابک بهادر پور،کاری از گروه هنری سپنتا شاخه چهاربرج با حضور بیش از 2000هزار نفر برگزارشد