آخرین مطالب

شهردارآبپخش خبرداد،شروع عملیات اجرایی زیر سازی و آسفالت خیابان فرهنگ به مساحت 12000مترمربع

به گزارش آفتاب آبپخش:مهندس عباسی یادآور شد : اجرای نهضت آسفالت در آبپخش مهم‌ترین رویکرد شهرداری در ماه‌های اخیر بوده که با همکاری مردم توفیقات خوبی در این زمینه نصیب شهر شده است.


وی با اعلام این که هیچ فرصتی را در مسیر عمران و آبادانی شهر هدر نمی‌دهد افزود : در ادامه نهضت اسفالت این شهر  جدول کشی ، پیاده سازی ، زیرسازی ، و آسفالت خیابان فرهنگ که کلیه عملیات آن توسط واحد عمران شهرداری  درحال انجام است.

وی ادامه داد،در مجموعه 12000مترمربع دراین مسیر زیر سازی وآسفالت خواهد شد که خیابان فرهنگ وشکیبارا ازخیابان شهدا به بلوار غدیر متصل می کند