آخرین مطالب

غرق شدن جوان دشتستانی در حوض تلمبه آب

جوان دشتستانی در حوض تلمبه آب مشغول شنا بوده بر اثر تشنج هنگام شنا غرق شد.

به گزارش  آفتاب آبپخش، جوانی 22 ساله ساکن روستای تنگ زرد از توابع بخش بوشکان دشتستان در حالیکه در باغشان در حوض تلمبه آب مشغول شنا بوده بر اثر تشنج هنگام شنا غرق شد.

تلاش خانواده وی و کادر درمانی درمانگاه امام علی (ع) شهر کلمه هم برای نجات وی کارساز نبود و جانش را از دست داد.