آخرین مطالب

مسولین پاسخ دهند/فلسفه وجود اداره ورزش جوانان در آبپخش چیست؟

وضعیت نامناسب زمین چمن ورزشگاه آزادی آبپخش طی ادوار  اخیر موجی از نگرانی را در دل ورزشکاران به وجود آورده است. زمین چمنی که به دلیل عدم رسیدگی مناسب از سوی اداره ورزش و جوانان آبپخش ..........
نتیجه تصویری برای اداره ورزش جوانان درآبپخش

به گزارش آفتاب آبپخش،زمین چمن تنها ورزشگاه آب‌پخش سال به سال ضعیف‌تر شده است و در حال حاضر بسیاری از فوتبالیست‌ها از ترس مصدومیت در چاله‌های این زمین چمن حتی حاضر به تمرین کردن در این زمین چمن نیستند. همین وضعیت نامطلوب زمین چمن آبپخش سبب لغو میزبانی تیم‌های آبپخشی شده و نمایندگان آبپخش برای تمرینات ومیزبانی از تیم ها مجبورند به شهر‌های همجوار(سعدآباد،شبانکاره) بروند.

تنها زمین چمن ورزشگاه شهدای آبپخش در وضعیت بسیار بدی به سر می‌برد. آیا مسئول زمین چمن تنها برای گرفتن پول از ورزشکاران انتخاب می‌شود و یا در قبال دریافت هزینه، وظیفه نگهداری و ترمیم آن را نیز بر عهده دارد؟
وضعیت نامناسب سالن ورزشی امام علی(ع) و زمین چمن باعث شده تا ورزشکاران زیادی طی پیامهائی نارضایتی خود را از این وضعیت بیان کنند و خواستار رسیدگی به این وضعیت شوند.
ولی چه کسی باید به این وضعیت رسیدگی کند؟
اداره ورزش جوانان آب‌پخش که متولی ورزش در آب‌پخش و نماینده دولت در ورزش آبپخش است بایستی به مشکلات ورزش آبپخش رسیدگی کند.
اداره ورزش جوانان  به عنوان متولی ورزش در آب‌پخش، یا از این مشکلات بی‌خبر است  و یا از همه مشکلات خبر دارد و پیگیری و رسیدگی نمی‌کند که در هر دو صورت ضعف این اداره را در آبپخش را نشان می‌دهد.
وقتی که اداره ورزش جوانان ، نمی‌تواند به وضعیت نامناسب اماکن ورزشی رسیدگی کند، بودجه‌ای در اختیار ندارد که در اختیار نمایندگان ورزش آبپخش در سطح استان و شهرستان قرار دهد و در کنار این مسائل، چندین  هیئت‌ ورزشی (از جمله تنیس‌روی‌میز ، شطرنج ، کاراته ، دو و میدانی و . . . ) که در سال‌های نه‌چندان‌دور ورزشکاران زیادی در این رشته‌ها فعالیت می‌کردند و چندین قهرمان استان و چندین مقام کشوری در میان ورزشکاران این رشته‌ها داشته‌ایم ولی هم اکنون این رشته‌ها تعطیل شده‌اند و هیچ گونه فعالیتی در این رشته ها در آب‌پخش شاهد نیستیم.
پس فلسفه وجود اداره ورزش جوانان در آبپخش چیست؟