آخرین مطالب

آیین دیدار با ده کتاب تازه متولد شده سالجاری در دشتستان+تصاویر

آیین دیدار با ده کتاب تازه متولد شده سالجاری در دشتستان با حضور مدیرکل فرهنگ و ارشاد اسلامی استان بوشهر برگزار شد.

به گزارش آفتاب آبپخش،، آیین دیدار با ده کتاب تازه متولد شده سالجاری در دشتستان با حضور مدیرکل فرهنگ و ارشاد اسلامی استان بوشهر ، رییس فرهنگ و ارشاد اسلامی دشتستان ، رییس و اعضاء شورای اسلامی و شهردار برازجان، رییس اتاق اصناف دشتستان و نویسندگان در کتابخانه عمومی شهر برازجان برگزار شد.

http://uupload.ir/files/hcvx_dsc_0667_(copy).jpg

http://uupload.ir/files/4ewn_dsc_0671_(copy).jpg

http://uupload.ir/files/qy28_dsc_0674_(copy).jpg

http://uupload.ir/files/zfej_dsc_0675_(copy).jpg

http://uupload.ir/files/ihya_dsc_0677_(copy).jpg

http://uupload.ir/files/2hm8_dsc_0679_(copy).jpg

http://uupload.ir/files/gkzi_dsc_0680_(copy).jpg

http://uupload.ir/files/frsw_dsc_0681_(copy).jpg

http://uupload.ir/files/5fqd_dsc_0682_(copy).jpg

http://uupload.ir/files/psp9_dsc_0683_(copy).jpg

http://uupload.ir/files/8fwh_dsc_0685_(copy).jpg

http://uupload.ir/files/uaw6_dsc_0686_(copy).jpg

http://uupload.ir/files/pwxq_dsc_0687_(copy).jpg

http://uupload.ir/files/1gpx_dsc_0689_(copy).jpg

http://uupload.ir/files/0jjv_dsc_0690_(copy).jpg

http://uupload.ir/files/ht0k_dsc_0691_(copy).jpg

http://uupload.ir/files/3nuo_dsc_0694_(copy).jpg

http://uupload.ir/files/v5pu_dsc_0695_(copy).jpg

http://uupload.ir/files/sgc_dsc_0698_(copy).jpg

http://uupload.ir/files/hco2_dsc_0702_(copy).jpg

http://uupload.ir/files/aeqb_dsc_0703_(copy).jpg

http://uupload.ir/files/3kjf_dsc_0704_(copy).jpg

http://uupload.ir/files/zy8t_dsc_0705_(copy).jpg

http://uupload.ir/files/m3ds_dsc_0707_(copy).jpg

http://uupload.ir/files/yrfa_dsc_0708_(copy).jpg

http://uupload.ir/files/afmu_dsc_0710_(copy).jpg

http://uupload.ir/files/f6u5_dsc_0713_(copy).jpg

http://uupload.ir/files/i949_dsc_0714_(copy).jpg

http://uupload.ir/files/itos_dsc_0715_(copy).jpg

http://uupload.ir/files/1j1r_dsc_0716_(copy).jpg

http://uupload.ir/files/enp7_dsc_0717_(copy).jpg

http://uupload.ir/files/hzzd_dsc_0719_(copy).jpg

http://uupload.ir/files/pyib_dsc_0720_(copy).jpg

http://uupload.ir/files/13nj_dsc_0723_(copy).jpg

http://uupload.ir/files/7a7i_dsc_0726_(copy).jpg

http://uupload.ir/files/ul3_dsc_0729_(copy).jpg

http://uupload.ir/files/83bh_dsc_0730_(copy).jpg

http://uupload.ir/files/141b_dsc_0732_(copy).jpg

http://uupload.ir/files/d84e_dsc_0734_(copy).jpg

http://uupload.ir/files/vidv_dsc_0738_(copy).jpg

http://uupload.ir/files/dc66_dsc_0740_(copy).jpg

http://uupload.ir/files/cpza_dsc_0742_(copy).jpg

http://uupload.ir/files/zz0_dsc_0744_(copy).jpg

http://uupload.ir/files/ioge_dsc_0746_(copy).jpg

http://uupload.ir/files/s9xv_dsc_0748_(copy).jpg

http://uupload.ir/files/pdsq_dsc_0750_(copy).jpg

http://uupload.ir/files/qo3z_dsc_0756_(copy).jpg

http://uupload.ir/files/of5h_dsc_0760_(copy).jpg

http://uupload.ir/files/85cn_dsc_0763_(copy).jpg

 

جانا*