آخرین مطالب

مدیرکل بازرسی استان بوشهر:فقدان پرداخت عوارض شهرداریهابه آموزش پرورش برخوردقانونی بدنبال دارد

مدیرکل بازرسی استان بوشهر گفت:براساس ماده قانونی شهرداریها موظف به پرداخت عوارض به آموزش و پرورش هستند و پرداخت نکردن آن برخورد قضایی به دنبال دارد.


به گزارش آفتاب آبپخش، روابط عمومی اداره کل آموزش و پرورش استان بوشهر ، روز جمعه به نقل از غلامحسین کرمی در گردهمایی مدیران و مسئولان اداره های شهرستان ها و مناطق آموزش و پرورش استان بوشهرافزود: نظارت بر عملکرد و رسیدگی به گزارش ها در حوزه آموزش و پرورش مورد ارزیابی قرار می گیرد.
وی با اشاره به ارزیابی برنامه های محوری اداره کل بازرسی در خصوص نظارت بر هزینه ها و اعتبارها، صدور مجوز، عملکرد مدارس، دریافت مبالغ، بکارگیری دبیران و وصول درآمدها اظهار کرد: استفاده از سیستم ثبت رایانه ای و الکترونیکی باعث کاهش تخلف و خطا می شود.
مدیرکل بازرسی استان بوشهر یادآور شد: بیشتر گزارش های رسیده به اداره کل بازرسی در خصوص آموزش و پرورش نه به علت تخلف بلکه ناشی از کمبود آگاهی افراد درخصوص قوانین است.
وی تصریح کرد: همکاری با دستگاه تعلیم و تربیت از اولویت های همه دستگاه هاست.