آخرین مطالب

گزارش تصویری/ هجدهمین مانور سراسری زلزله و ایمنی در آموزشگاه زینب کبری آبپخش

آفتاب آبپخش،گزارش تصویری/ هجدهمین مانور سراسری زلزله و ایمنی با حضور بخشدار و جمعی از مسئولین در آمورشگاه زینب کبری آبپخش