آخرین مطالب

بخشدار آبپخش: دانشجویان وجدان آگاه،بیدار و طبقه پیشرو پیکره اجتماع هستند

بخشدار آبپخش گفت:دانشجويان سفيران دانش هستند و دانش منشاء قدرت؛ داشتن روحيه جستجو و تحقيق، تفكر انتقادي و نوشتاري برمبناي اصلاح و همچنين تفكر قبل از گفتار، لازمه فعاليتهاي علمي دانشجويان است.


علی مردانلو عصر امروز در جمع دانشجویان دانشگاه آزاد آبپخش اظهار داشت:دانشجویان سفیران دانش هستند و دانش منشاء قدرت؛ داشتن روحیه جستجو و تحقیق، تفکر انتقادی و نوشتاری برمبنای اصلاح و همچنین تفکر قبل از گفتار، لازمه فعالیتهای علمی دانشجویان است.


بخشدار آبپخش افزود:دانشجویان وجدان آگاه و بیدار و طبقه پیشرو، زبده، پیشاهنگ و با نشاط پیکره اجتماع هستند و باید در سازندگی آینده و ترسیم حرکت عمومی جامعه،بیش از جاهای دیگر نقش و اثر داشته باشند.

وی بیان داشت:دانشجویان علاوه بر تحصیل علم و دانش باید قادر باشند جبهه بندی های سیاسی دنیا را بشناسند و برای حضور موثر در رقابت های مختلف سیاسی و اجتماعی تصمیم مدبرانه و عقلانی و منطبق بر تجزیه و تحلیل صحیح بگیرند.

نماینده عالی دولت در بخش آبپخش انتقاد و پیشنهاد سازنده را حق دانشجویان عنوان و خاطرنشان کرد:در طول تاریخ هر وقت دانشجویان فعال و مطالبه گر بوده اند آثار و برکات ارزشمندی برای جامعه به همراه داشته است.

علی مردانلو تلاشهای رییس و مجموعه دانشگاه آزاد آبپخش را ستود و اظهار داشت:خوشبختانه استقرار دانشگاه در آبپخش نشاط علمی را به همراه داشته و باید جهت توسعه آن تلاش کنیم.