آخرین مطالب

شهردار آبپخش خبر داد دستفروشان آبپخش ساماندهی می شوند/تصاویر

صبح امروز شهردار آبپخش و سرگرد شجاعی رئیس راهور دشتستان و سروان زارع زاده فرمانده انتظامی بخش آبپخش از محل هایی برای ساماندهی دستفروشان بازدید کردند.


آفتاب آبپخش،شهردار آبپخش در حاشیه این بازدید اظهار داشت:ساماندهی دستفروشان از برنامه های شهرداری بوده و در گذشته نیز محلی در شهر بدین منظور در نظر گرفته شد و تابلو آن نیز نصب شد ولی با استقبال آنان مواجه نشد.


حسین عباسی افزود:با رئیس راهور شهرستان و فرمانده انتظامی بخش از محلهایی بازدید کردیم و انشاءالله در آینده ای نزدیک شاهد ساماندهی دستفروشان خواهیم بود