آخرین مطالب

برنامه های جشنواره دوم رنگینک خرمای کشور(آب پخش، دشتستان، استان بوشهر)/جزییات

آفتاب آبپخش،برنامه های جشنواره دوم رنگینک خرمای کشور(آب پخش، دشتستان، استان بوشهر)/جزییات

افتتاحیه(سوم فروردین96 ساعت20)
تلاوت قرآن کریم، سرود ای ایران، سخن سردبیر، موسیقی سنتی، نمایش کمدی، اعلام برنامه شب های چهارگانه، موسیقی محلی
شب اول (چهارم فروردین ساعت 20):
موسیقی سنتی ، نمایش کمدی، رقص مردان محلی اقوام ایران ، موسیقی محلی استان بوشهر
شب دوم (پنجم فروردین 96 ساعت 20):
موسیقی سنتی ، نمایش کمدی، رقص مردان محلی اقوام ایران ، موسیقی محلی استان بوشهر
روز سوم (ششم فروردین96 ساعت 7:00)
آیین تهیه رنگینک همراه با شرکت کنندگان بخش مسابقه و رو نمایی از بزرگترین رنگینک جهان به طول یکصد و ده متر
موسیقی سنتی ، نمایش کمدی، رقص مردان محلی اقوام ایران ، موسیقی محلی استان بوشهر
شب سوم اختتامیه (ششم فروردین 96 ساعت20):
موسیقی سنتی ، نمایش کمدی، رقص مردان محلی اقوام ایران ، موسیقی محلی استان بوشهر
رونمایی از آراء هیات داوران در بخش های موسیقی سنتی، موسیقی محلی، رقص محلی اقوام ایرانی (اول تا سوم) و نمایش کمدی (اول تا سوم) و برگزیدگان رنگینک بزرگ (اول تا هفتم)
جوایز :
سپاسنامه، تندیس نخل طلایی (نماد جشنواره) و ربع سکه طلا برای نفرات هفتم ، ششم، پنجم
سپاسنامه ،تندیس نخل طلایی و نیم سکه طلا به برگزیدگان چهارم ، سوم و دوم
سپاسنامه ، تندیس نخل طلایی و یک سکه تمام ، به برگزیده اول جشنواره رنگینک خرمای کشور
برگزیدگان موسیقی سنتی جشنواره دوم رنگینک خرمای کشور:

سپاسنامه، تندیس نخل طلایی و ربع سکه طلا برای گروه سوم
سپاسنامه، تندیس نخل طلایی و نیم سکه طلا برای گروه دوم
سپاسنامه، تندیس نخل طلایی و یک سکه طلا برای گروه اول

برگزیدگان موسیقی محلی جشنواره دوم رنگینک خرمای کشور:

سپاسنامه، تندیس نخل طلایی و ربع سکه طلا برای گروه سوم
سپاسنامه، تندیس نخل طلایی و نیم سکه طلا برای گروه دوم
سپاسنامه، تندیس نخل طلایی و یک سکه طلا برای گروه اول

برگزیدگان نمایش کمدی جشنواره دوم رنگینک خرمای کشور:
سپاسنامه، تندیس نخل طلایی و ربع سکه طلا برای گروه سوم
سپاسنامه، تندیس نخل طلایی و نیم سکه طلا برای گروه دوم
سپاسنامه، تندیس نخل طلایی و یک سکه طلا برای گروه اول

تقدیر از مدال آوران و نخبگان و مخترعین آبپخش با سپاسنامه و تندیس نخل طلایی
(این مورد اختصاصا مربوط به بخش آبپخش است)

سپاسنامه و تندیس نخل طلایی و سکه طلا و تقدیر شفاهی مردم آبپخش، هنرمندان، موسیقی دانان و فعالان عرصه موسیقی، بخاطر فعالیت مستمر بیش از 60سال در عرصه موسیقی محلی دشتستان و استان بوشهر و آموزش چندین نسل از نوازندگان نی انبان، به همراه تمامی نوازندگان استان به استاد پولاد قهرمانان از شهر شبانکاره

حسن ختام جشنواره هم با هنرنمایی استاد پولاد قهرمانان خواهد بود
پاینده باشید
بانی و دبیر جشنواره رنگینک خرمای کشور
بابک بهادرپور