آخرین مطالب

دیدار اعضای شورای شهر آبپخش،با معاون محترم وزير راه و شهرسازى /تصویر

به گزارش آفتاب آبپخش، مهندس فرخ عباسی درگفتگو با خبرنگار آفتاب آبپخش بیان داشت ، به  همراه اعضاى شوراى شهر دیداری با مهندس عظيميان معاون محترم وزير راه و شهرسازى و مدير عامل سازمان ملى زمين و مسكن كل كشور  را در شهر برازجان داشتيم.


وی گفت در این دیدار   معاون وزیر  را در روند كاملا غاصبانه و تصاحب غير قانونى و عدوانى اداره منابع طبيعى بر املاك و اراضى همشهريان محترم قرار داديم و بر مسير كاملا عدوانى و مغاير با قانون واگذارى اين اراضى توسط اين اداره به اداره راه و شهرسازى توضيحات مفصل را مطرح نموديم،


 وی ادامه داد، پس از مطالعه اسناد تسليمى بى شك حق را به همشهريان محترم ما خواهيد داد،و نكته جالب انجا بود كه با دعوت گرفتن از آقاى مهندس رستمى در بحث و جمع بندى مطالب مطروحه ايشان نيز اقرار نمودند كه ما  از منابع طبيعى دريافت نموده ايم و منابع طبيعى در روند قبل از انتقال اشتباه نموده،و مقرر شد با توجه به تاكيد ما بر اعمال ماده ٣١ قانون مدنى مبنى بر اينكه مال هيچ شخصى را نميتوان بدون إذن مالك از ايشان گرفت،و همشهريان ما اسناد خالصه را در دست دارند،در نشست امشب كه در استاندارى بوشهر برگزار خواهد شد به اين موضوع با محوريت احقاق حقوق حقه مردم و برگرداندن اموال مردم به مردم اقدام شود.

عباسی درپایان خاطر نشان کرد،در اين ديدار بسته اى مبنى بر اسناد مالكيت همشهريان بر كل اراضى شهر تقديم حضور ارزشمند معاون محترم وزير شد