آخرین مطالب

اختصاصی آفتاب آبپخش، درنشست برخی اعضای شورا شهر با مردم چه گذشت+تصاویر

به گزارش آفتاب آبپخش،شامگاه دیشب سه عضوشورای شهر آبپخش با حضور درمسجد صاحب الزمان(عج) درنشستی پیرامون گفتگوی اعضای شورا آبپخش با شهروندان شرکت کردند.


درابتدای این نشست حسن صمصامی عضو شورای شهر آبپخش، به ارائه و دفاع از عملکرد سه عضو (صمصامی ،عباسی، فریبرزی، ) درشورای شهر پرداخت.


گزیده ایی از سخنان صمصامی عضو شورای شهر در زیر:

*برخی مسولین ادارات ونمایندگی های بخش آبپخش ضعیف وناتوانند.

*درسد ریس علی دلواری دارند آب ما را می دزدند، خوش بینی مطلق نداشته باشیم.از شبکه کشی زیر سد ریس علی دلواری یک متر در اراضی آبپخش صورته نگرفته ، برخی ها کمر همت بسته اند نخیلات آبپخش را نابود کنند.

*یک مسولی رسما اعلام می کند من نمی گذارم دانشگاه آزاد درآبپخش باشد(از شهر های همسایه،حساسیت هابیشتر شده ولی پشت پرده است.)

* در برخی موضاعات از شهر همسایه ما را محاصره کردند، مجبور شدیدم، مکاتبت خود را شخصا به وزیر بدهیم.

*سه روستا به شهر آبپخش اضاف شده است ،برای شهرستان شدن لازم است.

* مورد تهاهجم همسایگان هستیم، از طرف قوه قضایی و برخی مسولین زیر فشاریم، به دست عضو شورای شهر دست بند زدند.

 

گزیده ایی از سخنان حسن فریبرزی عضو شورای شهر در زیر:

با وجود اینکه ما به مدت یک هفته است از طریق فضای مجازی اطلاع رسانی کرده ایم، ولی همان دوستان ویاران همیشگی درجلسه هستند(اشاره از عدم استقبال عموم مردم )

*دوکشف جدید کرده ایم،اگر دقت کنید دواتاق فکر باعث عقب ماندگی آبپخش شده اند،

*عدم درک صحیح مسولین ارشد استان،مجری قانون و مقررات شورا هستند،فردی که با استفاده از دلار میشود مسول ، نباید بیشتر از انتظار داشته باشیم.

*یک توبیخ کتبی ودرج درپرونده دارم درزمان مسولیتم در شهر آبپخش،پرونده ساختن دربحث خیابان شهدا، اداره اوقاف شاکی شد تا مرحله زندان رفتم که با پا درمیانی ختم به خیر شد

*در استان دوقوه وجود دارد و متاسفاه در دست مدیرانی است که از شهر های رقیب ما هستند.

*ای کاش بخشداری را به ما نمی دادنند، بخشدار (کاه کانه دیم باد می دهد)10 درصد زمین آبپخش مربوط به شهرداری ، اینو معاون وزیر گفته؟؟

*شورا ی حل اختلاف استان دست چه کسی است؟استاندار موعظف بوده جلسه را تشکیل دهد،فرماندار کار خودش را انجام نمی دهد.

*پتروشمی به زور دارد داراین مکان اجرا می شود،مجوز محیط زیستی ندارد.

طرح آبیاری پایلوت 10 درصد هم انجام نشده،معاون وزیر آب ، وریس سازمان برنامه بودجه درآبپخش حضور یافت،راه برمابستند، اجازه ندادند صحبت کنیم.

*پست های مدیریتی استان  بروید نگاه کنید دست چه کسی است وتوزیع میشود، به صورت قومی قبیله شده.......

دربحث بودجه استان ودرگیری خدری واستاندار، درنهایت کسی دیگر امتیاز گرفت تا حمایت خود را بیشتر کند...........

 

گزیده ایی از سخنان  فرخ عباسی  عضو شورای شهر در زیر:

*بخش های همجوار باید ادبیات خود را تغییر دهند

*جناب استاندار که ادعای به سمت منطقه آزاد حرکت می کنی، آیا حد ومرز دشتستان را نمی دانید؟

*اگر بعضی ها دوست دارند در فضای مجازی مطرح بشوند از تربیت خانوادگی آنها است(اشاره به خبر بخشدار درمورد 10 درصد زمین‌های تفکیکی به شهرداری9)چرا دراین شرایط بحث 10درصد را مطرح می کنی؟..در مراسم معارفه قسم خوردی که ایراین هستی وبه آبپخش خدمت کنی،تکرارنشود.

* درقضیه ایی از فرماندار خواستم کمکم کند،ولی بعد از 5 ماه متوجه شدم خودش شکایتم کرده بود،مطمئنا از فرماندار شکایت خواهم کرد.

*از حواشی این نشست میشود به درگیر لفظی یکی از جوانان حاضر درنشست با فرخ عباسی اشاره کرد،وی گفت چه دلیلی دارد با توجه به نزدیکی انتخابات این نشست را برگزار کرده اید؟وی ضمن انتقاد از عباسی که چرا یک هفته بعد از انتخابات قول وعده ایی داده وحال کم آورده ایی؟/ این سخنان با واکنش تند عباسی روبه روشد،این جوان نیز جلسه را ترک کرد.از حواشی دیگر این نشست درپایان این نشست یکی از اعضای شورای شهر خواستار برکناری مسول اداره آب آبپخش شد

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

عکس، از کوروش امینی