آخرین مطالب

مرگ اخلاق در یک جلسه رسمی، توهین عضوشورای شهر آبپخش به فعالان فضای مجازی

یک  عضو شورای شهر آبپخش،در اظهارنظری خلاف ادب و شئون اخلاقی جامعه گفته است،  که "بعضی ها دوست دارند در فضای مجازی مطرح بشوند!!!!!،که از اصلات  و تربیت خانوادگی آنها است!!! و.........


آفتاب آبپخش،اینکه  این عضو شورای شهر اسمی از فرد خاصی آورده یا نه فرقی در کلیت ماجرا نمی کند. در حالی که پس از انتشار فابل صوتی جلسه مذکور ، منظور او اشاره به مصاحبه بخشدار آبپخش و... و در ثانی، اظهارنظر مذکور به قدری وقیحانه و بی شرمانه است که تفاوتی ندارد درباره کدام یک از هموطنان – ولو منتقد – به کار رود. موضوع دیگر اینکه اظهارنظر مذکور در جلسه رسمی شورای شهر با مردم درمسجد بیان شده نه در یک جلسه خصوصی و یا غیررسمی.

آیا وضعیت عرفی جامعه تا این حد به قهقرا کشیده شده که یک عضو شورای شهر به خود اجازه می دهد اظهاراتی چنین بی ادبانه را آن هم در یک جلسه رسمی بر زبان براند؟ درستی یا نادرستی ماجرای درمورد 10 درصد زمین‌های تفکیکی به شهرداری ،خود موضوعی جداگانه است اما آیا به فرض ناقص یا اشتباه بودن این ادعاها، چنین توهین هایی از زبان یک نماینده شورای شهر قابل قبول است؟  اما آنچه تا اینجا مشخص و مسلم است، مرگ اخلاق در میان برخی مسئولان مدعی اخلاق گرایی است.

 

 این روزها در فضای مجازی  به وضوع قابل مشاهده است ، دلدادگی ودلبستگی خود این عضو شورای شهر است ،که تقریبا هروز ، در هر محفل ومجلسی وارد میشود ، سعی دارد، با هر مسول وشخص مشهور چه سیاسی، فرهنگی ، ورزشی،تصویر خود را در فضای مجازی بازتاب دهد!!