آخرین مطالب

گزارش اجتماعی؛ارسالی خوانندگان آفتاب آبپخش، جلوی مهمانم شرمنده شدم!!!!/عکس

به گزارش آفتاب آبپخش،یکی از خوانندگاه آفتاب آبپخش طی یادداشتی به این پایگاه خبری تحلیلی دل نوشته ارسال کرد،این پایگاه خبری بدون هیچ گونه دخل تصرفی این مطلب را در زیر بازنشرداده، درادامه آمده است،


بانام ویاد خدا

با دلخوشی به شهرآبپخش آمدیم وشهرآبپخش رابهترین مکان برای زندگی خود دیدم. قظعه زمینی خریدیم در خیابان نادم ، خیابانی که اولین خیابان آسفالته شهربود به شهرداری که برای پروانه ساخت مراجعه کردم گفتند چون جای خوبی انتخاب کردید باید مقدار پول بپردازید ماهم که از دنبا بی خبر گفتیم الحمدلله پس خوب جایی انتخاب کرده ایم،روزگارگذشت ولی فهمیدیم که چیزی که به ما گفته بودند نیست،خلاصه سرتان را درد نیاورم خیابان نادم شد بدترین خیابان شهر عرض کم و کوچه هایی که به آن خیابان منتهی میشد نامناسب،حرکتی جهادی در شهر آغاز شد همه کوچه ها آسفالت شدند حتی چند کوچه اطراف محل زندگی ما ،البته تنها یک چیز نصیب ما شد آن هم نقشه برداری نامناسب مهندسبن ،چرا؟چون شیب همه کوچه ها سرازیر کوچه ما شد باز هم خدا را شکر بازهم خوب بود ،حرکت جهادی ادامه پیدا کرد کنار نخلستان هم آسفالت شد خوب شد؟شاید برای خیلی ها  بله اما در ابن بین چند خانه ضرر کردند می دانید چرا؟چون آن آسفالت تنها راه خروج آب را هم بست و تنها بارندگی امسال دریاچه ای ایجاد کرد جلوی آن منازل،شاید بگویند کم کاری منازل این کوچه بوده به خدا نه،همان روزها که این کوچه ها و کنار نخلستان هم آسفالت میشد گفتیم اما چرا نشد را ......
امروز از زندگی در این شهر جلوی مهمانم شرمنده شدم،شرمنده شدم که بگویم در شهری با این دوستان خوب زندگی میکنم،در شهری که چنین کارهای خوبی در آن شده زندگی میکنم،چون دیگر هیچکس حرفهایی که قبلا گفته بودم و دروغ هم نبود باور نمی کرد
حال این عکسها را فرستادم برای سایت آفتاب آبپخش تا بازگو کند درد دل مردم این کوچه را....انتهای خیابان نادم چهارراه قبل از مسجد پیامبراعظم/ص/