آخرین مطالب

طبق شنیده ها/گزینه های جدید استان برای مدیرکلی ارشاد/اسامی

شنیده شده در ادامه اصرار استانداری به تغییر مدیرکل فرهنگ و ارشاد اسلامی، اخیر دو گزینه جدید به وزارتخانه معرفی گردیده است


آفتاب آبپخش،گویا علی پولادی ریشهری که در مقطعی سابقه این مسئولیت داشته و مریم قربانی معاون عمرانی فرمانداری بوشهر چهره های جدید استانداری برای جایگزینی حمیده ماحوزی هستند که ظاهرا یکی از آنها به مرحله مصاحبه هم رسیده است. در دوران وزارت علی جنتی به گزینه های معرفی شده از سوی استان برای اداره ارشاد توجهی نشد، اما باید دید در دوره وزیر جدید چه تصمیمی صورت می گیرد؟