بازدید ناظرین وزارتی از اداره آموزش و پرورش منطقه آبپخش انجام شد/تصاویر
پایگاه خبری تحلیلی آفتاب آبپخش

آخرین عناوین

آفتاب آبپخش،در روز یکشنبه مورخه 95/11/10 اداره آموزش و پرورش منطقه آبپخش میزبان گروه های سنجش و ارزشیابی از وزارتخانه و استان بود


در این بازدید از تمام مدارس متوسطه دوم به صورت تقسیم کارگروه های سه نفره به همراه معاون آموزشی اداره،کارشناس سنجش و کارشناس آموزش متوسطه بازدید صورت گرفت.لازم به ذکر است در پایان گزارش کار ضمن تشکر از میزبانی خوب اداره آموزش و پرورش منطقه آبپخش نکات و مواردی نیز جهت بهبود سنجش و ارزشیابی ارائه شد.