آخرین مطالب

برگزاری کلاس ازدواج سالم در آبپخش

کلاس آموزشی ازدواج موفق با حضور مددجویان شهر آبپخش توسط کارشناس سلامت روان شبکه بهداشت و درمان دشتستان برگزار گردید.


آفتاب آبپخش، به نقل از روابط عمومی شبکه بهداشت و درمان دشتستان ،جلسه آموزشی در خصوص ازدواج موفق با همکاری شبکه بهداشت و درمان و کمیته امداد امام خمینی شهر سعدآباد در این شهر برگزار شد.


کارشناس سلامت روان شبکه بهداشت و درمان دشتستان،امید کازرونی گفت: وقتی یک فرد به شناخت کلی از خود رسیده باشدو توانایی های خود را شناخت ،آنوقت است که می تواند برای ازدواج اقدام نماید.

کازرونی افزود،  چون با ازدواج، مسئولیت فرد تغییرمیکند ،لازم است که فرد با نقش خود آشنایی داشته باشد  تا بتواند در زندگی موفق باشد.

ایشان همچنین  در خصوص سلامت دوران بلوغ و وظایف والدین گفت: به نوجوانان خوداهمیت دهید و در دوانی که به استقلال می رسند مانند دوستی مهربان درکنار آنان باشید تا زندگی آنان تحت تاثیر اشتباهات این دوران نگردد.

امید کازرونی در ادامه گفت،  هر فردی در چها ر حوزه فردی ،خانوادگی، اجتماعی و اقتصادی سنجیده و ارزیابی می شود و بعد با ملاک های خود تطبیق داده می شود.

وی همچنین به اهمیت به اهمیت دوران آشنایی قبل از ازدواج ازدواج تاکید کرد و باید و نباید های آنرا برشمرد و تاکید کرد همه باید در زندگی خود همواره با مشاور خانواده و روانشاس در ارتباط باشند.