آموزگار(آبپخشی) شهید سلیمان شریفی، اولین شهید انقلاب اسلامی دراستان بوشهر
پایگاه خبری تحلیلی آفتاب آبپخش

آخرین عناوین

آفتاب آبپخش،شهید سلیمان شریفی درسوم خرداد ماه 1327 در خانواده مذهبی در آبپخش (محله درواهی) دیده به جهان گشود وتحصیلات خود را درزادگاهش شروع نمود. درهمان شهر دوره ابتدایی را به اتمام رسانید وبه خاطر مشکلات خانوادگی نتوانست مدرسه را ادامه دهد.....................


لذا دوسال ترک تحصیل نمود ولی دراین دوسال نیز به کار مشغول بود وهم بطور آزاد کلاس های اول دوم دوره متوسطه را گذارند وبرای سال سوم به برازجان رفت. بعد از اینکه دوره متوسطه را تمام کرد باز هم همراه با کار، درس خود را ادامه داد وکلاس چهارم دبیرستان را دررشته طبیعی به پایان رسانید وبرای ادامه تحصیل ،درحالیکه با مشکلات زیادی مواجه بود، به بوشهر رفت و وموفق به اخذ دیپلم گردید بعد از دوره تحصیل به خدمت سربازی رفت  ودر سپاه دانش سربازی خود را شروع نمود.


بعد از شش ماه دوره آموزشی برا ی تدریس به برازجان منتقل شد ودر روستای بنه چاه موشی مشغول به تدریس گردیدپ پس از پایان سربازی به استخدام آموزش پرورش  در آمد وبرای ادامه کار به محله قلایی رفت بعد از چند سال به درواهی منتقل شد ودر کسوت شریف معلمی کار خود را ادامه داد. تااینکه سال 56 با قبول شدن در امتحان ورودی دانشسرای تربیت معلم جهت تحصیل به دانش سرای شیراز رفت.

 شهید شریفی طبق دستور امام همیشه در راهپیماییها وتظاهرات شرکت میکرد لذا دریک گردهمایی که از طرف دبیران وآموزگاران آموزش پرورش برازجان در تاریخ 7مهر57برپا شده بود شرکت کرد ودرصف مقدم راهپیمایان قرار گرفت. که از طرف ماموران شاه مورد ضرب شتم شدید قرار گرفت که استخوان بینی وی شکست وبر اثر خونریزی زیاد به بیمارستان شیراز منقل وبستری گردید. لذا به علت شدت صدمات وارده در تاریخ 13 آبان 57در بیمارستان به فیض شهادت نایل گردیدو پس از تشیع جنازه ایی با شکوه در زادگاهش آبپخش(محله درواهی)به خاک سپرده شد