آخرین مطالب

یادداشت محمود نگهبان،کمربندی آب پخش در دام افعی خشمگین و خطرناک

آفتاب آبپخش،طغیان کم سابقه رودخانه دالکی در جمعه شب مورخ 95/11/29  همچون افعی خشمگین و خطرناک در حالی در ساعات اولیه ، ورودی اصلی کمربندی این شهر  (پل کلل تا چند کیلومتر پس از ان) را در کام خود فرو برد که این ورودی نه تنها با بیش از 24 ساعت زیر اب   ، حتی قسمت عمده و بالا دست این مسیرکه هنوز استارت ساخت ان انجام نشده نیز به زیر اب رفت

این رودخانه که از کوههای شرقی استان بوشهر و نیز از کوهها و شهرستانهای جنوبی استان فارس سرچشمه می گیرد با برخورد به ورودی مسیر کمربندی و پل کلل که گنجایش عبور این حجم عظیم  آب را نداشت موجب شد تا  قسمت عمده مسیر کمربندی تا چم جوهری در شمال روستای چم درواهی ، نرسیده به شهر آب پخش را نیز فرا گرفته به زیر اب فرو برد .

این رودخانه به ظاهر کوچک و کم آب از کنار روستای کلل از بخش مرکزی و مرکز شهرستان تا زمین های شمال روستای چم درواهی اب پخش مسیری به عرض بیش از دو کیلومتر ایجاد نمود که در پایین دست با خسارتهای جبران ناپذیری به کشاورزان و دامداران ، با ورود اب به کانالهای اصلی و رو باز زهکشیهای نخیلات در روستاهای گروگزی ، خمیسی، سه کنار و بند محمد عبداله ، صدمات بزرگی وارد نموده که جدا برای مردم و مسؤولین غیر قابل پیش بینی بوده است.

نتیجتاً در تحلیلی کارشناسی شده در این راستای  ، چنین استنباط می شود ،  حال که طغیان رودخانه دالکی که چند کیلومتری پایین دست شهر اب پخش واقعه شده و طغیان احتمالی این رودخانه در طراحی کمر بندی شهر آب پخش از سوی مسؤولان محترم  ، انهم در تهدید این پروژه ، کمتر در نظر گرفته شده بود ، اینقدر مخرب و دغدغه افرین بوده ، چگونه می توان انتظار داشت در این وضعیت بحرانی اب و هوایی با احتمال سیلی دیگر در کوتاه مدت و یا دراز مدت و سرریز شدن سد رئیسعلی دلواری و طغیان رودخانه بزرگ شاپور انهم با حجم چند برابر رودخانه دالکی ،  همزمان با طغیان رودخانه دالکی  فاجعه ای  انسانی و ..... در شهرستان و استان رخ ندهد ؟

چه کسی آن وقت جوابگو خواهد بود ؟

حال که با پیشنهاد دوستان دلسوز وخیر اندیشمان در شورای اسلامی شهر و موافقت و پذیرش منطقی وزیر محترم  در تجدید نظر در این پروژه ، امید است  تدبیری اتخاذ شود تا هزینه های میلیاردی در احداث فنداسیون این پروژه ،  تعرض آگاهانه به اصول و مبانی محیط زیست با خدشه دار نمودن منشور اساسی آن در تخریب هزاران نخل و دیگر بسترهای مرتبط با این مهم دیگر تکرار نشود.؟