آخرین مطالب

هئیت متوسلین به آقاابا عبدالله الحسین شهر آبپخش برگزار می کند/عکس

به گزارش آفتاب آبپخش، شیخ حسن بحرانی افزود، به مناسبت شهادت بی بی دوعالم حضرت فاطمه (س) تعزیه شهادت حضرت ابوالفضل (ع) یازدهم اسفند ساعت 14 وتعزیه شهادت حضرت علی اکبر(ع) وتعزیه شهادت حضرت فاطمه (س) به ترتیب دوازدهم اسفند ماه 7:30صبح و 19:30  درمیدان بزرگ تعزیه خوانی امام حسین (ع)شهرآبپخش برگزار میشود.