آخرین مطالب

دشمن با دست گذاشتن بر اقتصاد و اجرای پروژه "غرق مصنوعی" دنبال ناکارآمدی انقلاب است

سیاسی سپاه امام صادق(ع) استان بوشهر گفت: امروز دشمن با سو استفاده از این موضوع و دست گذاشتن بر اقتصاد با اجرایی کردن پروژه غرق مصنوعی به دنبال این است که انقلاب و اسلام را ناکار آمد در این حوزه معرفی کند.

به گزارش آفتاب آبپخش،معاون سیاسی سپاه امام صادق(ع) استان بوشهر در جمع با خبرنگاران با بیان اینکه امروز در شرایطی حساس از تاریخ انقلاب اسلامی قرار گرفته ایم گفت: شرایطی که رهبر فرزانه انقلاب از آن به پیچ تاریخی سرنوشت ساز یاد می کنند و عبور عزتمندانه از این پیچ تاریخی می تواند هویدا کننده رسیدن به تمدن نوین اسلامی باشد، با محوریت انقلاب اسلامی ایران، ابر قدرتی لشکر جهانی اسلام را به رخ قدرت های شیطانی آمریکایی و غربی بکشاند.

محمد رضایی ضمن اشاره به اینکه دشمن با طراحی های گوناگون به دنبال ماندن انقلاب در این پیچ تاریخی به واسطه ی عوامل نفوذی است اظهار داشت: البته در کنار این موضوع برخی افراد ساده اندیش و برخی نیز منفعت طلبانه با تاثیر از جریان نفاق به دنبال تخریب شخصیت های انقلابی هستند تا به این واسطه از تاثیر کلام آن ها در تبیین و روشنگری نسبت به جریان نفاق کم کنند لذا شناخت این افراد بسیار ساده و از طرفی بسیار مهم است.

وی خاطر نشان شد: جریان لیبرالی و غربگرا با زیر سوال بردن محور مقاومت به دنبال خوش خدمتی به دشمنان نظام هست که یا دچار اشتباه تحلیلی هستند یا عامدانه حرف می زنند که البته هر دو حالت متاثر از نوعی تفکر نفوذی است.

معاون سیاسی سپاه امام صادق(ع) بوشهر با تأکید بر اینکه باید به آنها گفت همانطور که تفکر انقلابی، مقاومت و ضداستکباری توانسته است امروز تا دریای مدیترانه و تا قلب آمریکای لاتین پیش برود و چرا در حوزه اقتصاد نتوانسته همپای تفکر انقلابی حرکت کند بیان داشت: این نشان دهنده تاثیر برخی تفکرات لیبرالی در حوزه اقتصاد است که همچنان نتوانسته با تعریف و منشی اسلامی در این حوزه حرکت کند.

این کارشناس سیاسی در ادامه افزود: امروز دشمن با سو استفاده از این موضوع و دست گذاشتن بر اقتصاد با اجرایی کردن پروژه غرق مصنوعی به دنبال این است که انقلاب و اسلام  را ناکار آمد در این حوزه معرفی کند و سپس به کمک عوامل نفوذی با دادن راه هایی به ظاهر زیبا ولی در باطن حرکت در پازل شیطان بزرگ به معرفی ناکارآمدی نظام بپردازد و تفکر اسلام مبارز با استکبار را تفکری شکست خورده معرفی کند.

معاون سیاسی سپاه امام صادق (ع) گفت: آنچه واضح است جریان لیبرال در کشور ما متأسفانه با حرکت در پازل آ ن ها چنان طی این ۳۸سال کار کرده اند که فرزندان انقلاب در این حوزه نتوانند باتفکر بسیجی پیش بروند.

وی با بیان اینکه اگر چه به همت جوانان غیرتمند این کشور و رهنمودهای ولایت مطلقه ی فقیه بسیاری از چالش ها در حال حل شدن است تصریح کرد: شعار «ما می توانیم» از شعارهای حضرت امام خمینی(ره) بود که در بسیاری حوزه ها خود را نشان داده است اما مقاومت تفکر واداده ی لیبرالی این روزها در مقابل تفکر فرزندان امام راحل و مقام معظم رهبری بسیار مشخص و عیان است.

رضایی خاطر نشان شد: تفکری که بجای تکیه به توان فرزندان این آب و خاک چشم به کمک شیطانی، به نام آمریکا و سایر قدرت های شیطانی بسته است، متاسفانه هنوز واقعیت قدرت این ملت بزرگ و تاریخ ساز را درک نکرده است.

معاون سیاسی سپاه امام صادق(ع) استان بوشهر در پایان وحدت نیروهای انقلاب را ضرورت رسیدن به آرمان های انقلاب اسلامی دانست و عنوان کرد: با تقویت منظومه انقلابی گری مدنظر رهبر فرزانه انقلاب باید در مقابل جریان نفوذ ایستاد و مهمترین مولفه های این منظومه ی انقلابی گری، فهم ایجاد نگاه راهبردی نیروهای انقلاب در وحدت  و اتحاد کلمه است.