آخرین مطالب

تفاهم نامه نمایندگی آموزش فنی وحرفه ای ونمایندگی اداره فرهنگ وارشاد اسلامی بخش آبپخش

اکبر باوندنیا مسئول نمایندگی  فرهنگ وارشاد اسلامی  بخش ابپخش با اعلام این خبر فزود، باتوجه به جلسات فی مابین نمایندگی  آموزش فنی وحرفه ای ونمایندگی اداره فرهنگ وارشاد اسلامی بخش ابپخش و پیرو تفاهم نامه بین سازمان آموزش فنی وحرفه ای وزارت فرهنگ وارشاداسلامی مقررگردیددرسال 96 اموزش مشترک بین این دو دستگاه جهت متقاصیان خانم واقا دررشته های زیردر بخش ابپخش برگزارمیگردد.

عرق کارشن وماسه
سازنده عروسک ها ومیوه های بلندر
سازنده عروسکهای خمیرچینی واشیاءتزیینی
معرق کاری چوب
مشبک کاری چوب
مشبک کاری چرم
روبان دوز
کیف دوزی چرم
سوخته کاری چوب
وتعدادی ازرشته ها دیگری که متعاقبا اعلام می گردد
زمان ثبت نام از 1 اردیبهشت96 تا31 همان ماه می باشد

وی درپایان باوندنیا بیان داشت، داوطلبان عزیزجهت  ثبت نام در روزهای شنبه و یکشنبه وسه شنبه ساعت8 تا 10 صبح به نمایندگی اداره فرهنگ وارشاداسلامی بخش ابپخش مراجعه نمایند