آخرین مطالب

درگفتگو با آفتاب آبپخش، روایتی متفاوت از نجات سه دانش آموز دختر مدرسه محبوب برازجان

به گزارش آفتاب:چندی پیش خبر غرق شدن سه دانش آموز مدرسه محبوب برازجان دراردوگاه چاهک ونجات آنها توسط یکی از آتش نشانان آبپخشی درفضای مجازی مطرح شد،دراین بین  رسول محمدی خواه فاراسانی درگفتگویی روایت  خودرا این گونه بیان می کند،

عین مطلب ارسالی درزیر آمده است،

روز چهارشنبه هفته قبل بود که با مدرسه خانم که معلم رفتیم چاهک گناوه اردو  ساعت 2ظهر بود که داشتیم ناهار میخوردیم پسرام بهونه آب دریا کردن به احترام معلمان که صدای گریه بچها نشنوند با خانم رفتیم کنار ساحل که تو مسیر یک بار صدای کمک کمک سه نفر غرق شدن بلند شد من دیگه گوشی دادم خانم گفتم زنگ رضا رودحله پور بزن بگو بیا و به آب زدم و با شنا خودم بهشون رسوندمم یکی از دخترا که کامل از هوش رفته بود گرفتم و به سمت ساحل دوبار شنا کردم که در ساحل رضا رودحله پور به کمک من آمد و CPRانجام دادیم دختر جوان را از مرگ حتمی نجات دادیم.

-----------------------------------------------------------

توضیح آفتاب آبپخش،متاسفانه در مدت کمتر یکماه و در موضوعی مشابه در جریان سیل  ونجات جان مسافران اتوبوس گرفتارشده درپل کلل،اصل ماجرا وموضوع وقهرمان سازی  به روایتی دیگر مطرح شد،همچنان که در جریان نجات جان مسافران برروی پلل کلل،باوجود آگاهی کامل مردم ومسولین بارهای بار خانواده بنافی به اصل ماجرا گلایه های خودرا مطرح کردنند، ولی از مسولین سکوت وانکار!!!