آخرین مطالب

افتخاری دیگر برای آبپخش؛فناوری طراحی و ساخت پهپادهای پیشرفته دردستان توانمند متخصصان بوشهری

سعید اخوان یکی از اعضای این تیم درگفتگو با آفتاب آبپخش بیان داشت پهباد ساخته شده جهت شرکت در چهارمین دوره مسابقات هواپیمای بدون سرنشین دانشگاه صنعتی شریف تهران آماده شده است.

این جوان آبپخشی افزود، از شهریور ماه 95 تیم (شامل اعضای دانشجویی و اساتید و تیم فنی شرکت مهارت گستر لیان) شروع به کار کرد و در مرحله اول مسابقه یعنی تهیه و ارائه پرپوزال و مستندات طراحی هواپیما در بین تیم های شرکت کننده (حدودا 50 تیم) توانست مقام سوم را کسب نماید.

وی خاطر نشان کرد،تمام مراحل ساخت پهباد توسط اعظای تیم و در کارگاه دانشگاه خلیج فارس صورت گرفت. دانشجویان و اساتید هم از دانشگاه خلیج فارس می باشند. پس از چند ماه تلاش بالاخره در اسفند ماه مراحل ساخت پایان پذیرفت و پهباد جهت تست های اولیه به فرودگاه احمدی برده شد .