معاون سیاسی سپاه امام صادق(ع)بوشهر/عدالت طلبی جزیی از ماهیت اسلام و انقلاب است
پایگاه خبری تحلیلی آفتاب آبپخش

آخرین عناوین

محمد رضایی ،معاون سیاسی سپاه امام صادق(ع) بیان کرد: نباید به نحوی بیان شود که عدالت طلبی نوعی بازی سیاسی است بلکه در واقع عدالت طلبی جزیی از ماهیت اسلام ناب و انقلابی است که باعث پیشروندگی انقلاب در رسیدن به اهداف و آرمان ها خود خواهد شد.

معاون سیاسی سپاه امام صادق(ع)بوشهر/عدالت طلبی جزیی از ماهیت اسلام و انقلاب است

به گزارش  آفتاب آبپخش، محمد رضایی معاون سیاسی سپاه امام صادق (ع)استان بوشهر در میان جمعی از بسیجیان تربت حیدریه خراسان رضوی گفت: امروز شاهد پیوند ناهمگون و نامبارک اسلام امریکایی و اسلام اشرافی و منفعت طلب در مقابل اسلام حقیقی و ناب محمدی هستیم که تلاش می کنند تفکر ایستادگی و مقاومت و عزت خواهی را تبدیل به تفکر سلطه پذیری منفعت طلبانه تبدیل کنند که البته این اندیشه علی رغم حمایت های همه جانبه از طرف غربگرایان، ناکارامدی خود را به خوبی نشان داده است.

رضایی ابراز کرد: در منظومه تفکر انقلابیگری ، مولفه عدالت طلبی و عدالت جویی جایگاه ویژه ای دارد و در این مسیر عدالت طلبانه همه کسانی که منصبی دارند باید جوابگوی تعهدات خود به ملت مسلمان باشند.

وی ادامه داد: نباید به نحوی بیان شود که عدالت طلبی نوعی بازی سیاسی است بلکه در واقع عدالت طلبی جزیی از ماهیت اسلام ناب و انقلابی است  که باعث پیشروندگی انقلاب در رسیدن به اهداف و آرمان ها خود خواهد شد.

رضایی تصریح کرد: هرگونه اقدامی که منجر به تضعیف و بر هم خوردن وحدت در بین وفاداران به نظام شود در راستای منافع نظام و انقلاب تعریف نمی شود و کسانی که برهم زننده وحدت معتقدین به نظام شوند، در مقابل حوادث احتمالی باید پاسخگو باشند.

معاون سیاسی سپاه امام صادق(ع) گفت: سابقه درخشان مردم تربت حیدریه در دوران مبارزات انقلاب و بعد از آن نشان از روحیه مقاومت و عاشورایی مردمی دارد که علیرغم محرومیت های زیاد همچنان محکم و استوار در مسیر انقلاب و آرمانهای امام و شهدا ایستاده اند.