آخرین مطالب

مراسم تودیع و معارفه مسئولان قبل و جدید آبفا آبپخش بر گزار شد /تصاویر

به گزارش  آفتاب آبپخش، با حضور بخشدار آبپخش، یاراحمدی معاون مدیرعامل و علی بردستانی مدیر آبفا شهرستان سید احمد‌رضا مهدوی مدیریت آبفا آبپخش تودیع و  محمود بحرینی بعنوان مدیر جدید آبفا آبپخش معرفی گردید.