آخرین مطالب

کسب مقام قهرمانی فوتسال مدرسه هاجر درمنطقه آموزش پرورش آبپخش/تصاویر و اسامی

به گزارش آفتاب آبپخش،  مدرسه  هاجر توانست در سال تحصیلی 95 به عنوان قهرمان،ومدرسه  فاطمه زهرا به عنوان نائب قهرمان  مسابقات فوتسال منطقه آموزش پرورش آبپخش دست یابند

-استاده از سمت راست، خانم عذرا تماری، معا.نت محترم پرورشی اداره آموزش پرورش منطقه آبپخش،فاطمه شیخی  مرضیه یزدانی بهرام آبادی،خانم مهوش هیجانی زادگان مدیر محترم دبستان هاجر،فاطمه علی نژاد، ستاره صمصامی،فهیمه صمصامی،سیده زهرا پورحسینی، رخساره صفوی، فاطمه سعادت.

دبستان فاطمه زهرا، ایستاده از سمت راست، سارا کشاورزی، مریم رضایی، امینه روا، محدثه کشتکار، ریحانه بادفر، حکیمه شاروبندی، مینا شفیعی، وفاطمه اسعدی.

دبستان فاطمه زهرا،از سمت راست، محدثه کشتکار، ریحانه بادفر