آخرین مطالب

کسب مقام دومی مدرسه غیردولتی دخترانه طوبی آبپخش درمسابقه والیبال استانی/عکس، اسامی

آفتاب آبپخش،باحضور آقای قلندری معاونت محترم تربیت بدنی اداره کل آموزش وپرورش آقای دکترهوشیارریس اداره تربیت بدنی.  آقای قاسمی معاونت محترم آموزش ابتدایی اداره کل.آقای قاسمی کارشناس تربیت بدنی .سرکارخانم نسترن کارشناس مسول تربیت بدنی .سرکارخانم تماری معاونت محترم پرورشی و تربیت بدنی ‌‌‌اداره آموزش وپرورش آبپخش به همراه دانش آموزان والیبالیست

آیدا دشتی،فاطمه خادمی،الهام حسن پور،فاطمه تماری،نگین حسین زاده،زهرا مقامی و معصومه جمالی نژاد..سپاس از خانم عذرا تماری معاون اداره آموزش و پرورش منطقه آبپخش،خانم زیراهی سرپرست تیم، خانم تماری مدیریت آموزشگاه و خانم هدایت موسس آموزشگاه غیردولتی طوبی آبپخش که حامی دانش آموزان بودند..