آخرین مطالب

طی جلسه ای اعضاء جبهه مردمی نیروهای انقلاب شهرستان دشتستان مشخص گردید/اسامی

به گزارش آفتاب آبپخش، دکتر محمدرضا دهقانفرد به عنوان دبیر اجرایی جبهه مردمی نیروهای انقلاب شهرستان دشتستان مشخص گردید

طی جلسه ای اعضاء جبهه مردمی نیروهای انقلاب شهرستان دشتستان مشخص گردید.نه نفر اعضاء جبهه به ترتیب حاج ابراهیم مهتدی رئیس شورای جبهه مردمی۲_دکتر محمدرضا دهقانفرد دبیر اجرایی۳_خانم ستاره دهداری روابط عمومی۴_حجه السلام ابراهیم شهسوار کمیته گفتمان انقلاب۵_بهمن شمسی کمیته سازماندهی و شبکه سازی۶_ایرج نظری کمیته اقشار۷_حجه السلام سعید غلامی کمیته فضای مجازی۸_حاج علی رفاهی کمیته سیاسی۹_حاج عباس دهقان سخنگوی جبهه همچنان برادر حاج غلامعلی زرنگار مسئول دبیرخانه جبهه مردمی شهرستان مشخص شد