آخرین مطالب

7تا 16 فروردین زمان پاسخگویی مراجع چهارگانه در مورد صلاحت داوطلبان عضویت در شوراهای اسلامی

مدیرکل سیاسی و انتخابات استانداری بوشهرگفت:با پایان مهلت قانونی نام نویسی داوطلبان عضویت در شوراهای اسلامی در ساعت 24 یکشنبه شب ( ششم فروردین ماه) مراجع چهار گانه از هفتم تا شانزدهم ماه جاری فرصت پاسخگویی در مورد تایید یا عدم تایید صلاحیت داوطلبان دارند.


آفتاب آبپخش،سید اسماعیل موسوی افزود:برای تعیین صلاحیت داوطلبان عضویت در شوراهای اسلامی شهرها با ثبت نام افراد، همان روز اسامی از طریق فرمانداری ها به مراجع چهارگانه (اداره اطلاعات، دادگستری، نیروی انتظامی و اداره ثبت احوال)برای استعلام ارسال می شد.
وی یادآورشد: در روستاها نیز پایان هر روز ثبت نام ، هیات اجرایی بخش ها تشکیل جلسه داده و داوطلبانی که شناخت کافی از آنها وجود نداشت برای شناسایی بیشتر به مراجع چهارگانه معرفی می شدند.
مدیرکل سیاسی و انتخابات استانداری بوشهر ادامه داد: براین اساس مبنای تایید یا عدم تایید صلاحیت همه داوطلبان عضویت در شوراهای اسلامی در شهرها مراجع چهارگانه است اما در روستاها فقط کسانی که هیات های اجرایی شناخت کاملی از آنها نداشته اند به مراجع یادشده معرفی شده اند.
موسوی تصریح کرد: مراجع چهارگانه می بایست ظرف مدت 10 روز از تاریخ وصول استعلام ها بررسی لازم را انجام و نتیجه را به صورت مستند و کتبی به فرمانداریها و بخشداریها پاسخ دهند.
وی گفت: با وصول پاسخ از مراجع چهارگانه هیات های اجرایی صلاحیت داوطلبان را براساس مواد 26،27،28،29 و 30رسیدگی و تعیین می کنند.
مدیرکل سیاسی و انتخابات استانداری بوشهر افزود: داوطبان عضویت در شوراهای اسلامی روستاها که رد صلاحیت می شوند می توانند به مدت چهار روز پس از دریافت نامه بخشداری به هیات نظارت شهرستان شکایت کنند.
موسوی اظهارداشت: داوطلبان عضویت در شوراهای اسلامی شهرها نیز در هیمن بازه زمانی می توانند به هیات نظارت استان مراجعه و شکایت خود را ارایه دهند.
مدیرکل سیاسی و انتخابات استانداری بوشهر گفت: سه هزارو 930داوطلب آمادگی خود را برای رقابت و عضویت در شوراهای اسلامی این استان اعلام کرده اند.
وی افزود: از این شمار 2هزارو 751 نفر برای تصاحب یکهزارو 323 کرسی شوراهای اسلامی در 406روستا و یکهزارو179 داوطلب نیز برای تصاحب 195 کرسی شورای اسلامی در 37 شهر استان بوشهر به رقابت خواهند پرداخت.
موسوی یادآورشد:از مجموع یکهزارو 179 نفر داوطلب عضویت در شوراهای اسلامی شهرهای استان بوشهر تعداد یکهزارو 25 نفر مرد و 154نفر نیز زن هستند.
وی اضافه کرد: همچنین از 2هزارو 751 داوطلب عضویت در شوراهای اسلامی روستاهای استان بوشهر تعداد 2هزارو 572 نفر مرد و تعداد 179 نفر زن هستند.
این مقام مسوول ادامه داد: میزان مشارکت داوطلبان زن نسبت به دوره چهارم شورای اسلامی 64درصد و مردان نیز 14و 2دهم درصد رشد نشان می دهد.
وی بااشاره به اینکه مشارکت داوطلبان در مجموع نسبت به دوره قبل 17.3درصد رشد داشته است گفت: از نظر ترکیب تحصیلات نیز مقطع لیسانس با 32.9درصد بیشترین و دکتری و حوزی نیز که در مجموع 27 نفر هستند هفت صدم درصد را از مجموع داوطلبان عضویت در شوراهای اسلامی استان بوشهر به خود اختصاص داده اند.
موسوی افزود: به لحاظ ترکیب سنی داوطلبان عضویت در شوراهای اسلامی استان بوشهر گروه سنی 30تا 35 سال با 21.5درصد بیشترین مشارکت را به خود اختصاص داده است.
این مقام مسوول یادآورشد: از نظر شمار داوطلبان عضویت در شورای اسلامی شهرها، شهربوشهر با 204 داوطلب بیشترین و شهر ریز با 13 نفر کمترین شمار داوطلب را به خود اختصاص داده اند.
وی گفت: از مجموع 37 شهر استان بوشهر تعداد سه شهر برازجان ، کنگان و گناوه با هفت نفر عضو ، بوشهر با 9 نفر و مابقی شهرها نیز پنج عضو دارند.
مدیرکل سیاسی و انتخابات استانداری بوشهر تصریح کرد: از نظر شهرستانی نیز بیشترین شمار شرکت کننده داوطلب برای عضویت در شهرها مربوط به شهرستان بوشهر با 292نفر و عسلویه با 47 نفر کمترین شمار داوطلبان را به خود اختصاص داده اند.
موسوی گفت: بالاترین داوطلبان نام نویسی شده عضویت در شوراهای اسلامی مربوط به بخش دلوار با 246 نفر و کمترین نیز بخش مرکزی دیر با 39 نفر است.
نام نویسی از داوطلبان شرکت در انتخابات پنجمین دوره شوراهای اسلامی شهر و روستا از روز دوشنبه 30 اسفندماه سال 1395 در سراسر کشور آغاز و تا یکشنبه ششم فروردین 1396 به پایان رسید.
پنجمین دوره انتخابات شوراهای اسلامی شهر و روستا و دوازدهمین دوره انتخابات ریاست جمهوری 29 اردیبهشت 96 برگزار می شود.