آخرین مطالب

فرصت های طلایی توسعه شهر را نسوزانیم

آفتاب آبپخش ناهید اخلاقی بهرام آبادی: شورای شهر، این نهاد مردمی می تواند فعالیتهای گسترده و موثری در سراسر کشور داشته باشد، اما با وجود این که بیش از یک دهه از عمرشان می گذرد، نتوانسته اند آن چنان که باید نقش موثری در توسعه ی شهرها ایفا نمایند، شهر برازجان نیز از این قاعده مستثنی نبوده است و با وجود داشتن مشکلات متعددی در ساختار شهری خود به دلایل ..


ناهید اخلاقی بهرام آبادی*


شورای شهر، این نهاد مردمی می تواند فعالیتهای گسترده و موثری در سراسر کشور داشته باشد، اما با وجود این که بیش از یک دهه از عمرشان می گذرد، نتوانسته اند آن چنان که باید نقش موثری در توسعه ی شهرها ایفا نمایند، شهر برازجان نیز از این قاعده مستثنی نبوده است و با وجود داشتن مشکلات متعددی در ساختار شهری خود به دلایل مختلف تاکنون نتوانسته است بر بخش عمده ای از مشکلات مدیریتی خود غلبه کند. اما اکنون که انتخابات شورای اسلامی شهر در پیش است و کمتر از دو ماه دیگر باید عده ای را برای سیاستگذاری و برنامه ریزی های چهار سال آینده شهرمان انتخاب و راهی شورای شهر نماییم، تا بایدها و نبایدهای شهرمان را رقم بزنند و به انجام آنها نظارت نمایند، باید سوالی را مطرح کرد که این عزیزان کاندیدا چه ویژگی هایی باید داشته باشند تا شهروندان به درستی دست به انتخاب بزنند.

یک سری از ویژگی هایی که یک کاندیدای شورای شهر باید آنها را دارا باشد از این قرار است:

1- منتخب مردم باید دارای بینش و آگاهی نسبت به مسائل و مشکلات فراروی خود باشد و با یک نگاه سیستمی به شهر نگاه کند، نه به صورت سنتی.
2- باید توان و قدرت برقراری تعامل بین سازمانهای دخیل در حوزه شهری را داشته باشد تا بتوانند حرکت به سمت مدیریت واحد شهری را ایجاد نماید و به جلو ببرد.
3- باید ضریب هوشی بالایی داشته باشد تا توان تجزیه و تحلیل مسائل شهری و ارائه راه حل را داشته باشد.
4- باید قدرت چانه زنی داشته باشد تا بتواند پیگیری، مطالبه و حصول حقوق شهر را از طریق نهادهای محلی و ملی انجام بدهد.
5- باید سواد مرتبط با حوزه شهری داشته باشد و با توجه به پویا بودن شهر و تنوع فعالیتهای جاری در آن نسبت به برخورد با مشکلات ناشی از آن تخصص لازم را در گذشته کسب کرده و این سواد و تخصص مرتبط را در حیطه مسئولیت خود به کار بگیرد.
6- باید تجربه نسبی در مواجه شدن با مسائل شهری را برای تصمیم گیری، تصمیم سازی و مدیریت راهبردی آن در موقع لازم داشته باشد تا از فرصت سوزی جلوگیری بشود.
7- باید توان کار تیمی را داشته باشد تا بتواند رسالت شورایی خود را به انجام برساند و از تکروی بپرهیزد.
8- به شورا، شهرداری و شهر به عنوان یک حوزه خدمتگزاری نگاه کند و خود را خدمتگزار مردم بداند و شهروندان را صاحبان و کارفرمای خود و از خودرایی دوری کند.
9- از علوم سیاسی بهره لازم را برده باشد تا سیاستزده نشود.
10- با علم برنامه ریزی آشنا باشد تا بتواند به موقع به امورات شورا و شهر بپردازد و باعث از هم گسستگی امورات نشود که تنها در این صورت وظایف قانونی شورا به موقع انجام خواهد رسید.
11- دارای صداقت، وجدان کاری، مسئولیت پذیری، مصونیت از نگاه های قومی-قبیله ای و حزبی باشد.
12- فردی باشد که نسبت به قوانین احترام کامل و لازم را داشته باشد و هیچگاه، هیچ مورد از موارد قانونی را نادیده نگیرد.

در نهایت می توان به این سخن مولا علی (ع) رجوع کرد که می فرمایند فرصت ها همچون ابر بهاری در گذر هستند، پس باید از حداکثر فرصت اجتماعی مان استفاده کنیم تا بعدها افسوس این را نخوریم که چرا انتخاب های صحیح نداشتیم و چرا فرصت های طلایی توسعه و پیشرفت شهرمان را سوزاندیم؛ زیرا وقت بسیار تنگ است ..

 

*دانشجوی دکترای شهرسازی