آخرین مطالب

مدیر مدرسه فوتبال ساتراپ آبپخش خبرداد،دردو بخش آقایان وبانوان پذیرش فوتبال آموز می پذیرد/عکس

به گزارش آفتاب آبپخش ، اصغر حسین زاده مدیر مدرسه فوتبال ساتراپ آبپخش بیان داشت ، با بهره گیری از دومربی خوب استان آقایان محمد جمالی و وحید حاجی پور، و دربخش بانوان با بهره گیری از دومربی خوب  استان خانمها مدرس نیا ونیکو فوتبال آموز می پذیرد

نتیجه تصویری برای عکس اصغر حسین زاده آبپخش

حسین زاده بیان داشت،ثبت نام برنامه فوتبال هم امثال سال سومش هست وبادومربی خوب وبا سواد اقای امین شاهونی ومصطفی جعفری که هردومدرک مربیگری B،  ودارای مدرک تحصیلی لیسانس تربیت بدنی هستند  وبه همراه  خودم که البته مدرک من Aهستم ،

وی بیان داشت فوتسال بانوان را داخل ابپخش برای اولین درحال ثبت نام وبرنامه ریزی هستیم.