آخرین مطالب

در جشنواره بومى و محلي دختران استان بوشهر،مقام سوم كانون منطقه آبپخش /عکس وجزییات

آفتاب آبپخش،حسن قلندری در حاشیه جشنواره بومى و محلي دختران استان که با حضور شهرستان ها و مناطق آموزش و پرورش استان بوشهر در سالن شهيد زالى برگزار شد، اظهار داشت: این مسابقات در قالب دو گروه برگزار شد و گروه ها بصورت دوره اى با هم به رقابت پرداختند.

قلندری افزود: بازيهاى اين جشنواره هفت سنگ ، داژبال ( وسطي ) ، بازيهاى بومى و محلى ، طناب كشى و تور ماهيگيرى بود كه هر كدام از تيم ها بصورت جداگانه اجراى زيبايي را به نمايش گذاشتند.

گفتنی ست؛ در پايان ، در هر كدام از ماده ها مقام هاى كسب شده به شرح زير به اطلاع رسانده مي شود:

*هفت سنگ*

مقام اول : كانون شهرستان دشتى

مقام دوم : كانون شهرستان بوشهر

مقام سوم : كانون منطقه بردخون

*داژبال*

مقام اول : كانون شهرستان بوشهر

مقام دوم : كانون منطقه بردخون

مقام سوم : كانون شهرستان دشتى

*بومى و محلى*

مقام اول : كانون شهرستان بوشهر

مقام دوم : كانون شهرستان دشتى

مقام سوم : كانون شهرستان دشتستان

*تور ماهيگيرى*

مقام اول : كانون شهرستان دشتى

مقام دوم : كانون شهرستان بوشهر

مقام سوم : كانون شهرستان دشتستان

*طناب كشى*

مقام اول : كانون شهرستان بوشهر

مقام دوم : كانون شهرستان دشتى

مقام سوم : كانون منطقه آبپخش

نتايج تيمي اين جشنواره نيز به شرح زير

مي باشد :

مقام اول : كانون شهرستان بوشهر

مقام دوم : كانون شهرستان دشتى

مقام سوم : كانون منطقه بردخون