آخرین مطالب

یادداشت دکتر محمد مهدی فلاحی،طایفه گرایی سم مهلک توسعه شهری

آفتاب آبپخش،بنابر این اصل که به آیاتی از قرآن استناد می کند شوراها تا کوچکترین کانون های زیست مردم (محلات، بخش های روستاها) پیش بینی شده و پشتوانه قانونی دارند.

اصل هفتم قانون اساسی می گوید: « طبق دستور قرآن كریم "و امرهم شوری بینهم"» ، "و شاورهم فی الامر" .
مجلس شورای اسلامی ، شورای استان، شهرستان، شهر، محل، بخش روستا و نظایر اینها از اركان تصمیم گیری و اداره امور كشورند. طرز تشكیل و حدود اختیارات وظایف شوراها را این قانون معین می كند.»
بنابر این اصل که به آیاتی از قرآن استناد می کند شوراها تا کوچکترین کانون های زیست مردم (محلات، بخش های روستاها) پیش بینی شده و پشتوانه قانونی دارند.
بنابراین انتخابات امری با شکوه و مظهر اقتدار هر ملتی است.امری که در آن افراد آزادانه انتخاب می کنند و وظیفه ی اداره ی شهر خود را به دست کسانی که فکر می کنند بهترین ولایق ترین هستند،می سپارند تا باتوجه به برنامه های اراء ه شده،شرایط شهر نسبت به گذشته بهبود یابد.
از دیگر سو اما شوراهای شهر و روستا به درستی نمایشی از یک نظام تماما مردمی را ارائه می کند. اگر برای دیگر نهادها داشتن پیشینه سیاسی و مدیریتی لازم است،اما اعضای شوراها افرادی هستند که از سوی همشهری های خود برای اداره بهتر محل زندگی خود انتخاب می شوند.
اما در کنار این نکات مثبت متاسفانه نکاتی منفی چون طایفه گرایی و قوم گرایی نیز وجود دارد که باعث شده است افراد لایق،کارآمد و توانمند از ورود به حوزه ی تصمیم گیری شهر باز بمانند و به جای آنان افرادی برسر کار آیند که هیچ گونه تخصص و توانمندی در حوزه ی مدیریت شهری ندارندو تنها به پشتوانه ی آرا طایفه و قوم خود به این مناصب رسیده اند.
البته به نظر میرسد با توجه به رشد آگاهی های عمومی و عملکرد منفی این دسته  از افرادو تجارب تلخی که این شیوه ی گزینش در گذشته داشته است،شهروندان عزیز دیگر به طایفه گرایی اهمیتی نداده و تنها نامزد هایی را که دغدغه ی اصلی آنها فارغ از جناح بندی های سیاسی،کار و بهبود شرایط شهر می باشد،مورد حمایت قرار میدهند.چرا که همه نسبت به عملکرد ضعیف افرادی که به صورت قومی و قبیله ای وارد شوراها شده اند شدیدا انتقاد دارند.
بنابراین  امید است در این دوره از انتخابات شوراها،همشهریان عزیز به کسانی رای دهند که بتوانند با قدرت،نیروی جوانی و تفکر جدید و جایگیزینی آن با تفکرات قدیمی و فرسوده که دیگر پاسخ گوی نیاز های شهری نیست،چهره ی شهر را عوض نموده و با تلاش در راستای بهبود شرایط،رضایت خاطر شهروندان عزیز  شهرمان آبپخش را فراهم آورند.
به امید روزی که شایسته سالاری، تخصص گرایی و توانمندی  به جای پدیده شوم قوم گرایی  و همه گیر شود.
چرا که شهر خوب ساختنی است نه یافتنی
دانشجوی دکترای حقوق