آخرین مطالب

هشدار به نخل داران استان،كنه تارتن خرما، نخیلات استان بوشهر را تهدید می كند

مدیر حفظ نباتات سازمان جهاد کشاورزی استان بوشهر گفت: با توجه شروع فصل گرما کشاورزان بوشهری مراقب کرم میوه‌خوار و کنه تارتن نخیلات باشند.


به گزارش آفتاب آبپخش، احمد سبحانی صبح شنبه در حاشیه بازدید از نخلستان‌های بوشهر اظهار داشت: با توجه به شروع فصل گرما، کاهش رطوبت نسبی هوا و وجود ریزگردهای محلی و وارداتی، شرایط لازم برای فعالیت، تزاید نسل و خسارت کنه تارتن نخیلات فراهم است.

مدیر حفظ نباتات سازمان جهاد کشاورزی استان بوشهر بیان کرد: همچنین با توجه به شرایط جوی زمان گرده افشانی و دمای فعلی هوا، احتمال تشدید فعالیت کرم میوه خوار خرما، وجود دارد.

سبحانی تاکید کرد: باید کارشناسان شبکه مراقبت و پیش آگاهی، کارشناسان حفظ نباتات و مروجان پهنه ها نسبت به بررسی زندگی آفات مذکور و اطلاع رسانی و پیش آگاهی لازم در خصوص خسارت و نحوه مدیریت آفات مذکور به باغداران اقدام کنند.

وی اظهار داشت: خسارت کرم میوه خوار خرما معمولا کم بوده و باغداران آن را به عنوان شیوه ای برای تنک طبیعی خرما تلقی کرده و از مبارزه شیمیایی پرهیز می‌کنند.

مدیر حفظ نباتات سازمان جهاد کشاورزی استان بوشهر افزود: چنانچه جمعیت آفت از آستانه خسارت اقتصادی پایین‌تر باشد، مبارزه شیمیایی توصیه نمی‌شود.
 
وی گفت: شروع فعالیت کنه تارتن خرما بستگی تام به دما و رطوبت نسبی و وزش بادهای گرم موسمی دارد؛ با پایش دما، رطوبت و بررسی خوشه ها و همچنین استفاده از تجربه های محلی می توان شروع فعالیت را معین کرد. در کنترل این آفت، شروع فعالیت بسیار مهم است و تا قبل از شروع فعالیت، سمپاشی توصیه نمی شود.

سبحانی خاطرنشان کرد: برای کنترل شیمیایی می‌توان به محض مهاجرت کنه‌های بالغ از تاج درخت به سمت خوشه‌ها، از سموم کنه‌کش اختصاصی نظیر فن پیروکسی میت (اورتوس)، بروموپروپیلات (نئورون)، هگزی تیازوکس(نیسورون)، اسپیرودیکلوفن (انویدور) یا کنه کش عمومی نظیر فن پروپاترین(دانیتل)، آبامکتین (ورتیمک) و یا دیازینون با مشورت کارشناسان استفاده کرد.

وی ادامه داد: به دلیل تعدد نسل کنه‌های تارتن، برای پیشگیری از بروز پدیده مقاومت، نکته بسیار مهم در کنترل مطلوب کنه‌ها، رعایت تناوب در سموم مصرفی است.