آخرین مطالب

مبارزه با روحیه اشرافیگری عافیت طلبانه تبدیل به خواست عمومی شده است

معاون سیاسی سپاه امام صادق(ع) استان بوشهر اظهار کرد: مبارزه با روحیه ی اشرافی عافیت طلبانه تبدیل به خواست عمومی شده است و امروز ساده زیستی و با مردم زندگی کردن معیار انتخاب مردم است زیرا کسی که درد فقر را نچشیده باشد و با مردم و میان انها زندگی نکند چگونه میداند درد فقر ؛بیکاری ومعیشت یعنی چه؟


نتیجه تصویری برای رضایی معاون سپاه

به گزارش آفتاب آبپخش،محمدرضایی معاون سیاسی سپاه امام صادق (ع) استان بوشهر در جمع کارکنان ناحیه بوشهر با اشاره به ضرورت بصیرت بخشی در جامعه گفت: در انتخابات شورای شهر و ریاست جمهوری تنها بصیرت بخشی با توجه به ملاک های اصلح مدنظر رهبر فرزانه انقلاب را انجام میدهیم و به تبیین فرمایشات معظم له خواهیم پرداخت.
رضایی با اشاره به اینکه دشمنان به دنبال ناامیدی مردم از نظامند افزود: آنچه امروز مبنای تحلیلها باید قرار گیرد تلاش برای حضور حداکثری وهمه جانبه مردم در انتخابات برای ایفای نقش خود در آینده و سرنوشت کشور است که باید صورت پذیرد.
معاون سیاسی سپاه امام صادق(ع) استان بوشهر اظهار کرد: مبارزه با روحیه ی اشرافی عافیت طلبانه تبدیل به خواست عمومی شده است و امروز ساده زیستی و با مردم زندگی کردن معیار انتخاب مردم است زیرا کسی که درد فقر را نچشیده باشد و با مردم و میان انها زندگی نکند چگونه میداند درد فقر ؛بیکاری ومعیشت یعنی چه؟ کسی که صاحب سرمایه های صد میلیاردیست چگونه میداند مردم چگونه در خانه هایی محقر و کوچک ولی سرشار از عشق و محبت به کشور و نظام  با وجود تمام مشکلات زندگی میکنند.
رضایی خاطرنشان کرد: برای عبور از شرایط فعلی روحیه ی مدیریت جهادی و مبارزه با فساد لازم است تا ان شالله دولت مطلوب واقعی اسلامی با نماد خدمت رسانی به محرومین و سمبل مبارزه با رانت وفساد در اقسام گوناگونش شکل بگیرد و این محقق نخواهد شد مگر اینکه عزم ملی همگانی صورت پذیرد.