آخرین مطالب

تقدیر از کارکنان ودبیران مدرسه امام جعفر صاد ق(ع) آب‌پخش /گزارش تصویری

به گزارش آفتاب آبپخش ، عبدالحمید احمدی معاون آموزشی مدرسه املم جعفر صاد ق(ع) آبپخش بیان داشت ، با حضور ریاست محترم اداره آموزش پرورش منطقه آبپخش به مناسبت گرامی داشت مقام معلم از  کارکنان ودبیران مدرسه امام  جعفر صاد ق(ع) آبپخش تقدیر به عمل آمد