آخرین مطالب

طرح اصلاح شیوه آبیاری در ۵۰ هکتار در اراضی آب‌پخش اجراء شد‌

رئیس جهاد کشاورزی استان بوشهر گفت: در اجرای طرح نوین آبیاری در اراضی نخلستانی آب‌پخش دشتستان تاکنون در ۵۰ هکتار اجرایی شده و مناقصه اجرای این طرح در ۱۲۰ هکتار اراضی این منطقه برگزار شده است.

به گزارش آفتاب آبپخش،محمدتقی منوچهری ‌ از تدوین طرح آبیاری نوین و تحت فشار در اراضی نخلستانی استان بوشهر  خبر داد و اظهار داشت:  با اجرای شدن برنامه تدوینی طرح اصلاح آبیاری در اراضی کشاورزی استان بوشهر، شیوه آبیاری اراضی نخلستانی از  سنتی به نوین تغییر می‌کند.

وی با بیان اینکه افزایش بهره‌وری از منابع آب و خاک از اولویت‌ برنامه‌های سازمان جهاد کشاورزی استان بوشهر است اظهار داشت: با توجه به بروز پدیده خشکسالی سالانه حجم زیادی آب در روشن آبیاری سنتی و غرق‌آبی نخلستان‌ها به هدر می‌رود.

رئیس جهاد کشاورزی استان بوشهر با بیان اینکه آبیاری سنتی در تولید محصول نخیلات افت ایجاد می‌کند گفت: به اجرای طرح پایلوت آبیاری تحت فشار در اراضی نخلستانی آب پخش دشتستان  پرداخت و بیان کرد: طرح تغییرشیوه آبیاری 170 هکتار از اراضی نخلستانی آب پخش تدوین شد که اکنون این طرح روند اجرایی مطلوبی دارد.

منوچهری از اجرای طرح اصلاح شیوه آبیاری در 50هکتار در اراضی آب‌پخش دشتستان  خبرداد و افزود:در اجرای طرح نوین آبیاری در اراضی نخلستانی آب‌پخش دشتستان تاکنون  در 50 هکتار اجرایی شده و  مناقصه اجرای این طرح در 120 هکتار اراضی این منطقه برگزار شده است.

وی با بیان اینکه در اجرای طرح اصلاح شیوه آبیاری نخلستان اعتبارات مورد نیاز تخصیص یافته است افزود: در اجرای این طرح 35.5 میلیارد ریال اعتبار تخصیص یافته است.

رئیس جهاد کشاورزی استان بوشهر با بیان اینکه مصرف آب در شیوه آبیاری سنتی برای هر هکتار 20 هزار متر مکعب است بیان کرد: با اجرای طرح آبیاری نوین در هر هکتار 8 هزار متر مکعب در سال آب صرفه جویی می‌شود.