آخرین مطالب

درآبپخش، رای آوردن سه عضو یک خانواده در روستای مکابری

سه عضو یک خانواده در روستای مکابری شهرستان دشتستان به عضویت شورای اسلامی روستا انتخاب شدند.

نتیجه تصویری برای مردانلو بخشدار

به گزارش آفتاب آبپخش ، مردانلو بخشدار آبپخش گفت این افراد  پدر،پسر و دختر خانواده با شهرت رئیسی  اعضای یک  خانواده هستند که در انتخابات شورای اسلامی روستای مکابری با کسب بالاترین رای به عضویت شورا انتخاب شدند.

 

روستای مکابری 85 نفر جمعیت دارد.

 

 شورای اسلامی این روستا فقط سه عضو دارد.

 

چهار نفر برای شرکت در انتخابات در این روستا نام نویسی کرده بودند.