آخرین مطالب

آگهی پذیرش سرباز معلم در مدیریت آموزش و پرورش شهرستان دشتستان

به آفتاب آبپخش، به نقل از روابط عمومی آموزش و پرورش شهرستان دشتستان، در اجرای بخشنامه شماره 2/710 مورخ 18/02/1396 معاونت توسعه و پشتیبانی وزارت متبوع ، سهمیه معلمان وظیفه آن شهرستان/ منطقه به شرح ذیل اعلام می گردد

در اجرای بخشنامه شماره 2/710 مورخ 18/02/1396 معاونت توسعه و پشتیبانی وزارت متبوع ، سهمیه معلمان وظیفه آن شهرستان/ منطقه به شرح ذیل اعلام می گردد. شایسته است بر حسن اجرای بخشنامه مذکور نظارت نموده و نسبت به ثبت نام متقاضیان دارای شرایط براساس سهمیه تخصیص یافته در جدول ذیل اقدام نمایید. تصویر بخشنامه یاد شده، جدول مشخصات پذیرفته شدگان، فرم تعهد، فرم امتیاز بندی و فرم مصاحبه نیز جهت استفاده­ی بهینه پیوست می باشد. همکاران محترم نسبت به اجرای نکات ذیل دقت لازم را داشته باشند :

1. نیروهای پذیرفته شده از سلامت کامل جسمی و روحی برخوردار باشند .

2. مدت خدمت معلمان وظیفه 24 ماه تمام (از تاریخ 01/04/1396 تا 01/04/1398) می باشد .

3. نیروهایی جذب شوند که کسری خدمت نداشته باشند. (اخذ تعهد از متقاضیان)

4. اولویت بکارگیری سرباز معلم در فعالیتهای آموزشی مدارس روستایی و دور افتاده دوره ابتدایی و دروس فنی هنرستان های فنی حرفه ای و کاردانش و بر حسب نیاز می باشد.

تبصره 1: در صورت کمبود نیروی موظف در برخی از رشته های تدریس، بکارگیری معلم وظیفه دارای مدرک تحصیلی مرتبط بلامانع است.

تبصره 2: رعایت سهمیه درگروه های (الف ، ب و ج) در جذب معلمان وظیفه الزامی بوده و امکان جا به جایی وجود ندارد.

تبصره 3: پذیرفته شدگان گروه (الف) جهت جبران کمبود دوره فنی و کاردانش و گروه (ب) حسب نیاز در دوره متوسطه و یا ابتدایی و گروه (ج) در دوره ابتدایی بکارگیری شوند.

تبصره 4: جذب سرباز معلم در رشته های غیر مرتبط ممنوع است.

تبصره 5: بکارگیری معلم وظیفه در پست های اداری (ادارات و مدارس) به هیچ عنوان مجاز نخواهد بود.

5. پس از پایان دوره آموزش نظامی پذیرفته شدگان به مدت یک ماه در دوره آموزش روش های تدریس شرکت خواهند نمود.

6. فرم اطلاعات فردی مربوط به گزینش به طور کامل و خوانا تکمیل گردد.

7. فرم امتیازبندی متقاضیان در آن شهرستان / منطقه بایگانی شده و در صورت اعتراض مورد استفاده قرار گیرد .

8. مصاحبه­ای از طرف اداره شهرستان / منطقه (باحضور معاون آموزشی، نماینده گزینش، مسؤول بازرسی و حراست) براساس نمون برگ پیوستی، از داوطلبان انجام شده و به همراه دو نسخه پرونده تا تاریخ 27/02/96 به این اداره کل ارسال گردد.

9. به دلیل محدود بودن سهمیه از پذیرش افراد بیش از سهمیه اختصاصی خودداری شود .

10. مسؤولیت جذب و سازماندهی نیروهای سرباز معلم مطابق بخشنامه برعهده مدیر/رییس محترم آن شهرستان/منطقه خواهد بود .

مدارک مورد نیاز:

1) تصویر تمام صفحات شناسنامه 2) تصویر کارت ملی 3) تصویر مدرک تحصیلی 4) فرم اطلاعات فردی 5) برگ اعزام به خدمت (تیر یا شهریور 1396) 6) عکس 4*3 سه قطعه

شهرستان/منطقه

مدرک تحصیلی

گروه

جمع

لیسانس

فوق لیسانس

الف

ب

ج