محمد حسین پور،چمن طبیعی استادیوم آبپخش قادر به میزبانی مسابقات فوتبال نیست!!
پایگاه خبری تحلیلی آفتاب آبپخش

آخرین عناوین

آفتاب آبپخش،محمد حسین پور از وضعیت نا بسامان چمن طبیعی استادیوم آبپخش گلایه کرده و گفت:بیش از دو سال است که چمن طبیعی استادیوم آبپخش قادر به میزبانی مسابقات فوتبال نیست و استاندار محترم در نشست توسعه بخش وعده بازسازی آن و تعویض کف پوش سالن امام علی را داده که امیدوارم با تحقق آن رضایت جوانان و ورزشکاران را جلب نماییم.

مسئول نمایندگی اداره ورزش و جوانان بخش آبپخش اظهار داشت:ارتقای نمایندگی ورزش و جوانان آبپخش خواسته بحق  ورزشکاران و جوانان بخش است که باید مورد اهتمام مسئولین قرار گیرد.

عبدالعزیز محمد حسین پور افزود:با ارتقای نمایندگی به اداره ای مستقل شاهد ارتقای خدمات دهی این اداره به جوانان و ورزشکاران خواهیم بود.

وی با تقدیر از تلاشهای بخشدار آبپخش در راه اندازی سیستم سرمایشی سالن امام علی(ع)اظهار داشت:خوشبختانه با تلاش بخشدار محترم و مساعدت فرماندار محترم سیستم سرمایشی سالن ورزشی امام علی(ع)تعویض گردید که جا دارد از آنها تشکر نمایم.

محمد حسین پور از وضعیت نا بسامان چمن طبیعی استادیوم آبپخش گلایه کرده و گفت:بیش از دو سال است که چمن طبیعی استادیوم آبپخش قادر به میزبانی مسابقات فوتبال نیست و استاندار محترم در نشست توسعه بخش وعده بازسازی آن و تعویض کف پوش سالن امام علی را داده که امیدوارم با تحقق آن رضایت جوانان و ورزشکاران را جلب نماییم.