آخرین مطالب

محمد حسین پور،چمن طبیعی استادیوم آبپخش قادر به میزبانی مسابقات فوتبال نیست!!

آفتاب آبپخش،محمد حسین پور از وضعیت نا بسامان چمن طبیعی استادیوم آبپخش گلایه کرده و گفت:بیش از دو سال است که چمن طبیعی استادیوم آبپخش قادر به میزبانی مسابقات فوتبال نیست و استاندار محترم در نشست توسعه بخش وعده بازسازی آن و تعویض کف پوش سالن امام علی را داده که امیدوارم با تحقق آن رضایت جوانان و ورزشکاران را جلب نماییم.

مسئول نمایندگی اداره ورزش و جوانان بخش آبپخش اظهار داشت:ارتقای نمایندگی ورزش و جوانان آبپخش خواسته بحق  ورزشکاران و جوانان بخش است که باید مورد اهتمام مسئولین قرار گیرد.

عبدالعزیز محمد حسین پور افزود:با ارتقای نمایندگی به اداره ای مستقل شاهد ارتقای خدمات دهی این اداره به جوانان و ورزشکاران خواهیم بود.

وی با تقدیر از تلاشهای بخشدار آبپخش در راه اندازی سیستم سرمایشی سالن امام علی(ع)اظهار داشت:خوشبختانه با تلاش بخشدار محترم و مساعدت فرماندار محترم سیستم سرمایشی سالن ورزشی امام علی(ع)تعویض گردید که جا دارد از آنها تشکر نمایم.

محمد حسین پور از وضعیت نا بسامان چمن طبیعی استادیوم آبپخش گلایه کرده و گفت:بیش از دو سال است که چمن طبیعی استادیوم آبپخش قادر به میزبانی مسابقات فوتبال نیست و استاندار محترم در نشست توسعه بخش وعده بازسازی آن و تعویض کف پوش سالن امام علی را داده که امیدوارم با تحقق آن رضایت جوانان و ورزشکاران را جلب نماییم.