آخرین مطالب

مدیرآموزش پرورش آبپخش مطرح کرد/نتیجه عملکرد سال تحصیلی جاری منطقه آب پخش

آفتاب آبپخش،عبدالحمید تماری مدیرآموزش پرورش منطقه  آبپخش  با ارسال یادداشتی به این پایگاه خبری تحلیلی "نتیجه عملکرد سال تحصیلی جاری منطقه آب پخش" را برشمرده است  درادامه بخوانید....


نتیجه عملکرد سال تحصیلی جاری منطقه آب پخش به شرح زیر به اطلاع رسانده می شود:
۲۴۰ نفر رتبه اول منطقه ای در مسابقات فرهنگی و هنری
۶۴ نفر رتبه اول منطقه ای در مسابقات قرآن، عترت و نماز
۴۶ نفر منتخب مسابقه مجلات رشد
کسب رتبه اول و چهارم استانی و راهیابی به مرحله کشوری در رشته الکتروتکنیک
کسب دو رتبه اول استانی و راهیابی به مرحله کشوری در رشته جوشکاری
کسب رتبه اول و سوم استانی در درس تاریخ
کسب رتبه سوم استانی در آزمون پیشرفت تحصیلی
کسب مقام دوم استانی در رشته والیبال دوره ابتدایی
کسب مقام سوم استانی در مسابقات والیبال دوره متوسطه اول 
کسب مقام دوم و سوم استانی در جشنواره نوجوان سالم و راهیابی به مرحله کشوری
کسب مقام اول استانی سفیران سلامت و راهیابی به مرحله کشوری
کسب مقام اول استانی در رشته نجوم بصورت گروهی
کسب هشت مقام اول استانی انفرادی در رشته های مختلف 
نجوم
کسب مقام اول استانی در رشته دومیدانی
کسب مقام چهارم استانی رشته انشای نماز
کسب مقام چهارم استانی رشته مداحی
کسب مقام چهارم استانی رشته قرائت قرآن
کسب مقام اول استانی در مسابقه کتابخانی و راهیابی به مرحله کشوری
کسب مقام اول استانی در نمایش صحنه ای و راهیابی به مرحله کشوری
امید است که با یاری خداوند متعال و همراهی مردم و مسئولین شاهد موفقیت بیش از پیش دانش آموزان عزیز منطقه آبپخش باشیم